„Gospodarka odpadami – aktualna rzeczywistość i przyszłość nowego systemu w Polsce”

Konferencja
„Gospodarka odpadami – aktualna rzeczywistość i przyszłość nowego systemu w Polsce”

W ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Kiedy i gdzie?
Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Expo Silesia – Centrum Wystawienniczym organizuje konferencję pt. „Gospodarka odpadami – aktualna rzeczywistość i przyszłość nowego systemu w Polsce”, która odbędzie się w dn. 25 października 2012 r. (czwartek) w Expo Silesia – Centrum Wystawienniczym w Sosnowcu.

Kogo zapraszamy?
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów z województwa śląskiego,
także z kilku innych województw Polski (m.in. małopolskiego, łódzkiego, opolskiego czy
dolnośląskiego), przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami, przedstawicieli
zainteresowanych instytucji, uczelni wyższych oraz ekspertów w zakresie gospodarki odpadami.

Dlaczego?
Głównym założeniem konferencji jest określenie aktualnego stanu przygotowań w gminach
do uruchomienia nowego systemu gospodarki odpadami w świetle obecnie obowiązującej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazanie racjonalnych i efektywnych kierunków dalszych zmian, w tym także docelowego sposobu funkcjonowania systemu oraz wymiana pierwszych doświadczeń we wskazanym zakresie.

Partnerzy…
Partnerem konferencji jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego –
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego.

Osobą odpowiedzialną za konferencję w biurze Związku jest p. Dominika Tkocz, Specjalista
ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, fax: 32 25
10 985, tel.: 32 25 11 021, 32 25 11 241).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here