13 lat to za mało?

W dn. 4 października br. w Brukseli odbyło się spotkanie unijnych producentów drobiu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w trakcie którego omówiono prognozy produkcji drobiu i jaj w UE w latach 2010-2011.

Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zakazu stosowania klatek konwencjonalnych dla kur niosek, jaki wejdzie w życie w całej UE z dniem 1 stycznia 2012 r. Podczas spotkania, delegaci Francji, Hiszpanii i Włoch – krajów, których produkcja jaj stanowi 39% produkcji unijnej, zgłosili, że do końca 2011 r. nie zdołają wymienić klatek zgodnie z unijną dyrektywą z zakresu dobrostanu kur niosek.

Według danych przedstawionych przez eksperta z Francji, po 1 stycznia 2012 r. jeszcze 20-25% krajowej produkcji jaj nie będzie spełniało unijnych wymogów. Hiszpanie twierdzą, że na wdrożenie przepisów potrzebują jeszcze 4 lata. Delegacje włoska i portugalska nie podały żadnych danych liczbowych, lecz również zgłosiły niedotrzymanie wyznaczonego terminu na wymianę klatek. Wcześniej również Polska informowała o możliwym opóźnieniu we wdrożeniu unijnego prawa w tym zakresie i w lutym br. zwróciła się oficjalnie do Rady Unii Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie o 5 lat do 1 stycznia 2017 r. terminu wymiany klatek. Apel Polski został jednak wówczas odrzucony przez władze UE. Również podczas październikowego spotkania, Komisja potwierdziła, że nie wycofa się z zatwierdzonego wcześniej harmonogramu i będzie egzekwowała terminowe wdrożenie przepisów. Zdaniem Komisji, 13-letni okres przejściowy do końca 2011 r. jest wystarczający na dokonanie niezbędnych dostosowań w celu pełnej adaptacji prawa unijnego z zakresu dobrostanu kur niosek. 

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. morguefile.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here