2,4 mld zł wpłynęło na konta grup producenckich

Już ponad 2,4 miliarda zł. otrzymały z ARiMR grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy i organizacje producentów owoców i warzyw – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa.

Ponieważ są jeszcze pieniądze na taką pomoc, ARiMR zapraszama rolników, żeby zapoznali się z warunkami otrzymania takiego wsparcia i skorzystali z niego.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza dynamiczny rozwój grup zrzeszających producentów owoców i warzyw. W Polsce powstało dotychczas 236 wstępnie uznanych grup i 56 organizacji producentów owoców i warzyw. Dotychczas ARiMR wypłaciła im ponad 2,270 miliarda złotych korzystając z budżetu Wspólnej Organizacji Rynków Owoców i Warzyw (środki EFRG).

To wsparcie jest szczególnie istotne dla  wstępnie uznanych  grup producentów, bo mogą one realizować inwestycje związane ze zbiorem, przechowywaniem, magazynowaniem lub przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw, konieczne do spełnienia warunków uznania takiej grupy za organizację producentów owoców i warzyw.

Organizacje producentów owoców i warzyw mogą otrzymać pomoc finansową w jeszcze szerszym zakresie. Dla nich jest wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego i następujące obszary działań:

 1. Planowanie produkcji i dostosowanie do popytu.
 2. Poprawę lub utrzymanie jakości produktu.
 3. Poprawę obrotu/ marketingu (promowanie produktów).
 4. Badania naukowe i produkcję eksperymentalnę.
 5. Działania w zakresie szkolenia i działania mające na celu wspieranie dostępu do usług doradczych.
 6. Środki zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 7. Działania w zakresie ochrony środowiska.

Natomiast z działania "Grupy producentów rolnych" w ramach PROW 2007-13 wsparcie mogą otrzymywać rolnicy zajmujący się  innego rodzaju produkcją.  Dotychczas w urzędach marszałkowskich, bo to tam trzeba zgłosić powstanie takiej grupy, zarejestrowano 732 takie podmioty. Otrzymały one dotychczas ponad 191 milinów złotych. ARiMR wspiera działania takich grup przez pięć pierwszych lat od ich powstania, a wysokość wypłacanej pomocy zależy od przychodów grupy i wraz z upływem okresu w którym działają maleje. Poziom pomocy wynosi:

 • odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku : 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy 1.000.000 euro, oraz
 • odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku : 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy 1.000.000 euro,

Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć:

 • w pierwszym i drugim roku – 100 000 euro;
 • w trzecim roku – 80 000 euro;
 • w czwartym roku – 60 000 euro;
 • w piątym roku – 50 000 euro.

Wsparcie z PROW 2007 – 2013 przeznaczone jest dla grup producentów rolnych,  które dostarczają na rynek: 

 • konie żywe, mięso końskie;
 • bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe;
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie;
 • drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe;
 • króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze;
 • nutrie żywe, mięso lub jadalne podroby nutriowe, skóry surowe;
 • szynszyle żywe, skóry surowe;
 • lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;
 • jaja ptasie;
 • mleko krowie, owcze lub kozie;
 • miód naturalny lub inne produkty pszczele;
 • kwiaty świeże – cięte, doniczkowe;
 • ziemniaki;
 • ziarno zbóż;
 • nasiona roślin oleistych;
 • ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych, rozsada    roślin warzywnych;
 • buraki cukrowe;
 • len lub konopie – uprawiane na włókno;
 • szyszki chmielowe;
 • liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny lub sadzeniaki;
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego;
 • produkty rolnictwa ekologicznego;
 • produkty rolne, zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
 • ślimaki,
 • daniele lub jelenie żywe, ich mięso, skóry surowe.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here