410 kontroli ex-post

Kontrole na podstawie przepisów unijnych to jedno z zadań, które wykonuje IJHARS w ramach unijnego systemu kontroli gospodarowania środkami finansowymi z Unii Europejskiej. Wyniki kontroli potwierdzają, że system wsparcia finansowego środkami unijnymi w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej jest dobrze zorganizowany w Polsce.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej jest organem upoważnionym do przeprowadzania kontroli beneficjentów otrzymujących płatności z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) na rynku krajowym, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, w tym: dopłaty do przetwórstwa, składowania, wycofywania z rynku, a także limitowania produkcji.
 
Podstawę prawną stanowi przede wszystkim ustawa z 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (DZ. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późń. zm.) oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 z 26 maja 2008 roku w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z 03.06.2008).
 
Kontrole ex-post IJHARS przeprowadza od 2005 roku. W ciągu 4 lat Inspekcja przeprowadziła 410 kontroli. Średni czas przeprowadzania jednej kontroli przez inspektorów IJHARS wynosi około 24 dni roboczych. Jej celem jest ustalenie czy transakcje finansowane z EFRG rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo. W ramach postępowania kontrolnego weryfikowane są dokumenty handlowe (magazynowe, księgowe i administracyjne).

W ciągu 4 lat (od 01.07.2005 do 30.06.2009) IJHARS skontrolowała beneficjentów, którzy otrzymali dopłaty na łączną kwotę 390,3 mln euro (tj. ponad 1,5 mld zł), stwierdzając nieprawidłowości finansowe u 7 podmiotów. Kwota nieprawidłowości wyniosła około 0,02 proc. sumy dopłat, co daje 66 515 zł. W stosunku do 5 beneficjentów Agencja Rynku Rolnego (akredytowana agencja płatnicza przyznająca dopłaty) wydała decyzje administracyjne, egzekwując kwoty nieprawidłowo wypłaconych środków.

W roku kontrolnym 2009/2010 (od 01.07.2009 do 30.06.2010) IJHARS przeprowadzi 56 kontroli wśród ponad 36 tysięcy beneficjentów, którzy w poprzednich latach otrzymali pomoc unijną na łączną kwotę 313,7 mln euro (tj. ponad 1,2 mld zł).
 
Kontrolą w 2009/2010 roku zostaną objęci beneficjenci korzystający z 13 tzw. mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej:
1. „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”,
2. „Pomoc finansowa z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa”,
3.  „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”,
4. „Wsparcie rynku produktów pszczelich”,
5. „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (potocznie zwany „Pomoc najuboższym”),
6. „Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru”,
7. „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” (potocznie zwany „Szklanka mleka”),
8. „Interwencyjny zakup i sprzedaż masła”,
9. „Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej”, 
10. „Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki”,
11. „Cukier – tymczasowa składka restrukturyzacyjna”,
12. „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”,
13. „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” (np.: kampanie informacyjno – promocyjne pn.: „Rolnictwo ekologiczne”, „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, „Mięso i jego produkty – tradycja i smak”, „Stół pełen smaków”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”).

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  www.ijhar-s.gov.pl, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,873ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Lewica proponuje 1 mld zł rocznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt

Lewica przygotowała projekt nowelizacji ustawy, w której proponuje aby co roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczano 1 mld zł. Rolnictwo, a szczególnie...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE