Agritox Turbo 750 SL – praktyczne narzędzie do eliminacji chwastów dwuliściennych w zbożach

Towarzystwo chwastów w łanie zbóż jest rzeczą naturalną, co więcej, niewielka ich obecność nie jest niczym szkodliwym. Poprawia bioróżnorodność, a skarmiana słoma na ogół jest chętniej zjadana przez zwierzęta. Z drugiej strony, pozostawienie chwastów bez kontroli może prowadzić do znacznego przerostu łanu i poważnych strat. Duża ilość chwastów przeszkadza przy zbiorze, ale przede wszystkim zanieczyszcza plon, który gorzej się przechowuje, a jego sprzedaż jest utrudniona.


 

Przydatnym narzędziem w rękach rolnika jest Agritox Turbo 750 SL, którego ogromną zaletą jest szybkość reakcji. Chwasty pod wpływem tego herbicydu zaczynają się skręcać i wyginać, a następnie zamierać. Na poniższym zdjęciu efekt działania Agritox Turbo 750 SL na komosie białej w warunkach wazonowych 24 godz. po zabiegu. Roślina w efekcie oprysku otrzymała bodziec do szybkiego wzrostu, co doprowadziło w krótkim czasie do przechylenia na bok i zamierania.


 

W odróżnieniu od wielu innych preparatów Agritox Turbo 750 SL nie musi być stosowany we wczesnych fazach rozwojowych. Świetnie sprawdza się nawet wtedy, gdy na polu znajdują się chwasty w bardziej zaawansowanych fazach wzrostu. Ważne jest jedynie, aby w momencie zabiegu i kilka dni po nim panowały warunki sprzyjające rozwojowi roślin.

Preparat jest szczególnie przydatny do walki z chwastami silnie przerastającymi łan takimi jak komosa biała, ostrożeń polny, mak polny, chaber bławatek czy gatunki szczawiu.

 

 

Skutecznie powstrzymuje przytulię czepną, jeśli tylko warunki sprzyjają intensywnemu wzrostu tego gatunku. Może być stosowany na polach z uporczywym skrzypem polnym, ponieważ działa na nadziemne, zielone pędy tego chwastu.

 


 

Obecnie, zdecydowana większość herbicydów do stosowania w zbożach na chwasty 2-liścienne to tzw. inhibitory syntezy ALS. Zdarza się coraz częściej, że preparaty te z różnych powodów nie działają na konkretny chwast. W takich sytuacjach warto sięgnąć po Agritox Turbo 750 SL, który dzięki innemu sposobowi działania bardzo często pomaga rozwiązać takie problemy.

Na poletkach doświadczalnych firmy Nufarm w Kopienicy badano zwalczanie samosiewów rzepaku. Do tego celu wysiano razem z pszenicą nasiona rzepaku z systemu Clearfield. Są one odporne na wykorzystywaną do zwalczania chwastów w tej technologii substancję imazamoks. Po skiełkowaniu rzepaki silnie zachwaściły pszenicę. W doświadczeniach okazało się, że wiele popularnych preparatów o substancjach takich jak chlorosulfuron, tifensulfuron czy tribenuron nie potrafiły zwalczyć tego chwastu. Dopiero zastosowany Agritox Turbo 750 SL w dawce 1,25l/ha zadziałał prawidłowo.

Substancje aktywne zawarte w preparacie Agritox Turbo 750 SL są szybko rozkładane w glebie, co jest korzystne dla środowiska oraz dla rolnika, który bez obawy może planować wszystkie rośliny w następnych sezonach. Ponadto firma Nufarm, gwarantuje wysoką jakość formulacji środka, czego dowodem jest stosunkowo niska dawka: 1,0 – 1,25 l/ha jak na ten rodzaj herbicydów.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here