Aktualne ceny na rynkach rolnych

Sytuacja na rynkach rolnych powoli się poprawia. Poluzowanie obostrzeń związanych z koronawirusem pozytywnie wpływa na gospodarkę. Widać to po popycie i cenach.  Poniżej podsumowanie tego, co obecnie dzieje się na rynkach rolnych.

1. Rynek mleka

Mleko – ceny skupu ustabilizowały się na poziomie 1,35-1,4. Nie mamy dalszych sygnałów o ograniczaniu skupu mleka przez mleczarnie. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mleka w proszku i masła. Ze względu na warunki atmosferyczne (brak opadów w kwietniu) produkcja mleka nie zaczęła się jeszcze rozpędzać.

2. Trzoda chlewna

Po ostrym tąpnięciu i spadku do poziomów nawet 3,8 zł/kg żywca, nastąpiło odbicie i powolny wzrost ceny. Na dzisiaj średnia cena wynosi około 5,30 zł/kg żywca, przy dosyć dużej rozpiętości. Duże promocje cenowe na mięso wieprzowe w sieciach detalicznych oraz przeciąganie odbiorów przez firmy kontraktujące świadczą o tym, że mniejsze ilości mięsa wyjeżdżają z Europy do Chin. Chiny odbudowały częściowo swoje pogłowie oraz w większym stopniu importują wieprzowinę z USA. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o braku możliwości zrekompensowania rolnikom ze strefy niebieskiej strat wynikających z obniżonych cen skupu. W wyniku naszych działań w strefie niebieskiej wokół Więckowic, udało podnieść się cenę z 2,20 zł/kg do 4 zł/kg. Komisja Europejska nie przewiduje żadnej interwencji na rynku wieprzowiny. Nadchodzą do nas sygnały, że ze względu na zamknięcie rzeźni w Niderlandach oraz w Niemczech, do Polski mogą trafić duże partie tuczników, co znowu zachwieje rynkiem. Podjęliśmy już interwencję w tej sprawie.

3. Żywiec wołowy

Ceny skupu żywca wołowego zaczęły rosnąć. Nie osiągają jednak jeszcze poziomów sprzed roku. Rozpiętość cen jest znaczna i wynosi od 5,20 do 9,00 zł/kg żywca. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny. „Odmrażanie” gospodarek oraz powrót gastronomii może sprzyjać dalszemu wzrostowi cen.

4. Żywiec drobiowy

Po dramatycznej zapaści, ceny lekko drgnęły w górę i wynoszą ok. 3,oo zł/kg żywca. Drób jest podstawowym surowcem używanym w gastronomii, w całej Europie „Odmrażanie” gospodarek oraz powrót gastronomii może sprzyjać dalszemu wzrostowi cen. Komisja Europejska nie przewiduje żadnej interwencji na rynku drobiowym. Bardzo niskie ceny drobiu w sieciach (filet – ok. 8-9 zł/kg, ćwiartka – 2,5 zł/kg) świadczą o znaczącym spadku eksportu tego mięsa z Polski.

5. Rynek warzyw i owoców

Po między innymi kilku naszych interwencjach, MRiRW oraz GIS uregulowały sprawę przyjazdu i pracy cudzoziemców w gospodarstwach rolnych w Polsce. Testy CPR mają odbywać się na koszt budżetu państwa, w systemie drive-through. Póki co ceny warzyw i owoców są wysokie. W sieciach detalicznych dominują produkty z importu (Hiszpania, Francja, Holandia). Kilka sieci detalicznych ogłosiło ostatnio zamiar regionalizacji zakupów w miejsce zakupów centralnych. Jeśli rzeczywiście, takie zasady zostaną wdrożone to pomoże to polskim producentom, którzy lokalnie mogą zaoferować mniejsze partie produktów.

Nadprodukcja żywca wieprzowego spowodowana koronakryzysem została zagospodarowana

6. Zboża

Notowania pszenicy konsumpcyjnej z nowych zbiorów, na giełdzie MATIFF – 184,50 euro/t. Po wzroście cen, ich poziom utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wysoki kurs euro sprawie, że polski eksport staje się bardziej atrakcyjny.

Andrzej Przepióra
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here