Andriukaitis: zdrowie ważniejsze od zysków przemysłu tytoniowego

Wdrożenie do polskiego prawa zapisów tzw. dyrektywy tytoniowej – to jeden z tematów dwudniowej wizyty w Polsce Vytenisa Andriukaitisa. Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności spotkał się m.in. z parlamentarzystami, przedstawicielami sektora spożywczego i farmaceutycznego oraz ministrami: zdrowia i rolnictwa.

 

\"rolnictwo,

 

Andriukaitis: tytoń zabija
– Oddalenie skargi Polski ws. dyrektywy tytoniowej jest lepsze dla polskich obywateli, ponieważ zdrowie publiczne ma wyższą wartość od zysków przemysłu – mówił komisarz podczas pierwszego dnia pobytu w Warszawie. Dyrektywa ma zostać implementowana do 20 maja. Polska zaskarżyła niektóre jej zapisy m.in. dotyczące zakazu sprzedaży papierosów mentolowych (od 20 maja 2020 r.) argumentując, że jako jeden z największych w Europie producentów wyrobów tytoniowych poniesie największe straty. Skarga została jednak odrzucona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej .

– To dobre zwycięstwo. Co prawda Polska z jednej strony przegrała tę sprawę z Komisją, z drugiej strony to dobre dla Polski. Dziś Polska nie ma wątpliwości, że dyrektywa jest zgodna z Traktatem Lizbońskim, przepisami UE, unijnymi regulacjami oraz wymogami zapisów traktatowych, by zdrowie publiczne miało wyższy priorytet od zysków przemysłu – powiedział komisarz Andriukaitis.

Komisarz zwrócił uwagę, że Polska stoi przed wzywaniami demograficznymi i implementacja dyrektywy pozytywnie wpłynie na poziom zdrowia publicznego. – Oznacza to, że z jednej strony spada liczba urodzeń, z drugiej strony jest duża liczba przedwczesnych zgonów, a społeczeństwo się starzeje. Jaka jest więc przyszłość Polski? To samo pytanie można zadać na Litwie i w innych krajach Europy Środkowej.

Andriukaitis spotkał się również z posłami z komisji: ds. Unii Europejskiej, zdrowia oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Dyskusja dotyczyła m.in. podnoszenia standardów w profilaktyce, promocji i ochronie zdrowia. Przypomniał, że jednym z celów, do którego zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie, jest przedłużenie zdrowego życia obywateli o dwa lata do 2020 r.

– Jest to śmiały cel i do jego realizacji powinny włączyć się wszystkie resorty, a nie tylko zdrowia. Średnia życia w UE-15 wynosi 82 lata, a w krajach UE-12 – 76 lat.

Jedną z najpoważniejszych przyczyn chorób w UE nadal jest palenie tytoniu – 700 tys. zgonów rocznie. Całkowite koszty związane z paleniem dla UE oszacowano na 545 mld euro rocznie.

W czwartek komisarz spotkał się również z przedstawicielami sektora farmaceutycznego, spożywczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Wskazywał m.in. na rosnącą odporność na antybiotyki, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ostatnich latach wzrosło stosowanie antybiotyków w weterynarii – dlatego KE stawia na poprawę dobrostanu zwierząt.

– Weterynarze powinni być w centrum walki z zalewem i nadużyciem antybiotyków – podkreślał komisarz.

Rozmowy z ministrem rolnictwa
W piątek komisarz Andriukaitis spotkał się z także z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem.

Spotkanie poświęcone było tematyce związanej głównie z wirusem ASF, embargiem rosyjskim, zdrowiem roślin, ubojem zwierząt w gospodarstwie, derogacją dla produktów mięsnych wędzonych oraz antybiotykoopornością.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę na prewencyjne powiększanie przez Komisję Europejską obszaru objętego ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF. Zdaniem ministra takie działania były przedwczesne i nie znajdowały uzasadnienia. Krzysztof Jurgiel podkreślił, że utrzymanie wysokiego poziomu finansowania działań związanych ze zwalczaniem ASF w Polsce przez KE daje możliwość właściwego zarządzania tą chorobą i wspiera działania pozwalające na utrzymanie stabilnej sytuacji epizootycznej. Ponadto, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa ASF z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, konieczne jest wsparcie strony ukraińskiej przez Komisję Europejską w wypracowaniu rozwiązań zmierzających do przygotowania programu zwalczania choroby, który mógłby być współfinansowany z budżetu UE.

W odpowiedzi komisarz Andriukaitis poinformował, że KE docenia wysiłek Polski w zwalczanie wirusa ASF, podkreślając jednocześnie, że dla KE najistotniejszą kwestią jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie UE. W związku z tym KE prowadzi działania prewencyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bioasekuracji.

W kwestii dotyczącej rosyjskiego embarga minister Jurgiel poinformował, że Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że jakiekolwiek ponowne otwarcie rynku rosyjskiego musi dotyczyć wszystkich państw UE w myśl europejskiej solidarności. Komisarz Andriukaitis podzielił w tym względzie zdanie polskiego ministra.

Przechodząc do tematyki związanej ze zdrowiem roślin polski minister rolnictwa zwrócił się z prośbą do Komisarza Andriukaitisa o uwzględnienie polskich propozycji dotyczących dalszych uproszczeń w wysyłce ziemniaków z Polski na rynek UE przy zapewnieniu bezpieczeństwa fitosanitarnego przesyłek. Propozycje pozwolą profesjonalnym producentom uczciwie konkurować na rynku europejskim, ograniczą nielegalny wywóz ziemniaków z Polski, spowodują dalszą profesjonalizację produkcji, a w konsekwencji również poprawę stanu fitosanitarnego tych upraw w Polsce i obniżenie ryzyka wystąpienia choroby w całej UE. Zaproponowane zasady gwarantują równocześnie bezpieczeństwo fitosanitarne i dlatego ich wdrożenie jest uzasadnione.

Minister Krzysztof Jurgiel poruszył także kwestię dotyczącą uboju zwierząt w gospodarstwie i ponownie zwrócił uwagę na proponowane przez Polskę rozwiązania w prawie unijnym mające na celu umożliwienie przyjmowania przez zainteresowane państwa członkowskie UE przepisów krajowych zezwalających na ubój w gospodarstwie zwierząt kopytnych (świnie, owce, kozy, bydło, konie oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych) w celu wprowadzania pozyskanego z nich mięsa na rynki lokalne bezpośrednio konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Minister poinformował również komisarza Andriukaitisa, że Polska będzie wnioskowała o przedłużenie derogacji dla produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do wymagań dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006. W reakcji na powyższe Komisarz Andriukaitis zapowiedział pozytywne rozpatrzenie polskiej prośby.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW, KE

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,177FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,624ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE