ANR w Szczecinie wydzierżawi 15 tys. ha na nowych zasadach

Kierownictwo Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie opracowało nowe zasady dzierżawy ziemi. Będą one obowiązywać od 1 maja.  Do 30 kwietnia 2016 r. Oddział Terenowy ANR w Szczecinie przygotuje do przetargów 900 nieruchomości o łącznej powierzchni około 15 tysięcy hektarów. Wszystkie przetargi dla nieruchomości powyżej 1 hektara będą przeprowadzane w formie przetargu ograniczonego pisemnych ofert.

 

\"\"

 

Jak informuje ANR, podczas posiedzenia Rady Społecznej i kierownictwa OT ANR w Szczecinie opracowano następujące kryteria i ich wagi do przetargów ograniczonych ofertowych na dzierżawę: powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika – 26,67 pkt; odległość miejsca zamieszkania rolnika od przeznaczonej do wydzierżawiania nieruchomości – 26,67 pkt; powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z ZWRSP oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę – 26,67 pkt; proponowany czynsz dzierżawny wyższy od określonego w ogłoszeniu – 10 pkt; ubezpieczenie w KRUS – 10 pkt.

Czytaj także:
W tamtym roku ANR sprzedała prawie 77 tys. ha

W skład Rady wchodzą przedstawiciele dziewięciu rolniczych organizacji: Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”. Posiedzenia Rady zwoływane będą cyklicznie. Członkowie mają prawo do inicjowania zebrań. W obradach uczestniczą dyrektor lub zastępca dyrektora OT ANR w Szczecinie oraz wskazani przez nich pracownicy.

Rada zobowiązała się, że najpóźniej do 20 lutego br. przekaże listy przedstawicieli wraz z pełnomocnictwami do udziału w pracach komisji przetargowych.

Redakcja AgroNews, fot. ANR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here