Archeolodzy zbadali osadę pierwszych rolników

Zespół archeologów odkrył relikty osady sprzed 7 tys. lat w Szewnie (Świętokrzyskie) w rejonie ulicy Langiewicza. Prace ratownicze podjęto w związku z budową kanalizacji sanitarnej w obrębie stanowiska archeologicznego. Badania prowadzili przez ponad 2 tygodnie Urszula Jedynak z firmy "Labrys" oraz Artur Jedynak z Muzeum w Krzemionkach.

Znalezione przez nas zagłębienia w ziemi – jamy osadnicze, relikty rowów oraz paleniska, pozostawili po sobie przedstawiciele tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej, czyli pierwszej ludności rolniczej na ziemiach polskich – mówi Jedynak.
 
Wśród odkrytych zabytków dominują fragmenty doskonale wykonanych naczyń ceramicznych, z których wiele jest ozdobionych charakterystycznym, rytym ornamentem. Wiadomo, że mieszkańcy osady zajmowali się także obróbką krzemienia. Wskazują na to porzucone odpady poprodukcyjne, tłuki kamienne i krzemienne, liczne krzemienne wióry i odłupki. Na kilku narzędziach krzemiennych widoczne są ślady świadczące o ich używaniu, jako wkładek sierpów przy żniwach. Duża część zabytków wykonana jest z surowca jurajskiego pochodzącego z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Udało się znaleźć również narzędzia używane przez ludność przedrolniczą – mezolityczną. To tzw. mikrolity – krzemienne narzędzia o niewielkich rozmiarach, stosowane do uzbrajania ostrzy strzał lub harpunów.

Na badanym przez nas terenie natknęliśmy się także na ślady obróbki kamienia w postaci licznych fragmentów różnych skał, płyt szlifierskich oraz gotowych wyrobów. Do najciekawszych znalezisk należą dwa całkowicie polerowane dłuta i fragment gładzonej, kamiennej siekiery – dodaje Jedynak.

Znaleziska archeologów dowodzą, że mieszkańcy osady zajmowali się także obróbką kości i poroża. Wśród znalezionych narzędzi są rylce, przekłuwacze i szydła.

Najciekawsze zabytki po konserwacji i opracowaniu zostaną najprawdopodobniej zaprezentowane na wystawie w nowym muzeum w Krzemionkach. Tegoroczne badania były kontynuacją prac z ubiegłego roku, kiedy w zachodniej części stanowiska archeolodzy znaleźli relikty osady z okresu rzymskiego i ślady wytopu żelaza.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here