ASF: sytuacja jest stabilna, ale dalszy odstrzał dzików konieczny

Sytuacja związana z wirusem ASF jest stabilna – ocenił na wczorajszym posiedzeniu międzyresortowy zespół ds. afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ostatnie ognisko wirusa u świń wykryto 30 września 2016 r.

\"rolnictwo,


– Na podstawie analizy dotychczasowych działań stwierdzam, że sytuacja związana z występowaniem wirusa ASF została ustabilizowana – powiedział przewodniczący zespołu minister Krzysztof Jurgiel.

I dodał, że prowadzony jest stały monitoring możliwości znoszenia restrykcji na poszczególnych obszarach.

Konieczna dalsza maksymalna redukcja populacji dzików

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność maksymalnej redukcji populacji dzików na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego) przy jednoczesnym pozostawieniu obsady 0,5 dzika/km2 na pozostałych terenach.

Wolniejsze rozprzestrzenianie się ASF

Na podstawie analizy bieżącej sytuacji oraz prowadzonych odstrzałów planowych i sanitarnych resort rolnictwa stwierdził, że w tym roku można spodziewać się wolniejszej od dotychczasowej dynamiki rozszerzania się obszarów dotkniętych ASF u dzików.

Konieczne wzmożone kontrole

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania kontroli granicznej produktów pochodzenia zwierzęcego na naszych granicach, które są granicami zewnętrznymi UE. Prowadzona jest tam kampania informacyjna dotycząca zakazu wwożenia takich produktów na terytorium UE.

Zwrócono również uwagę na stałe podnoszenie świadomości dotyczącej zasad bioasekuracji. Podkreślono, że niezbędne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich, wypracowanych rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem wirusa ASF.

W tym celu na bieżąco prowadzone są szkolenia, akcje informacyjne oraz kontrole.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here