Badaj sprzęt do stosowania środków ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina stosującym środki ochrony roślin o przeprowadzaniu obowiązkowych badań technicznych sprzętu oraz jego kalibracji.

Przed każdym zabiegiem chemicznej ochrony roślin należy sprawdzić czy wykorzystywany sprzęt jest sprawny technicznie i skalibrowany.

 

\"\"

 

Sprawny i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin jest m.in. gwarancją:
• wykonania skutecznych zabiegów;
• zwiększenia wydajności pracy;
• obniżenia kosztów ochrony;
• uzyskania wysokich plonów;
• ograniczenia zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Informacje, jaki sprzęt i jak często podlega obowiązkowym badaniom znajdują się na stronie PIORiN

Informacje, o jednostkach wykonujących badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Inspekcja zamieszcza w rejestrach opublikowanych.

Poradniki dotyczące kalibracji sprzętu do stosowania środków ochrony roślin opublikowane są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• kalibracja opryskiwaczy polowych
kalibracja opryskiwaczy sadowniczych

Sankcje karne!
PIORIN informuje, że  ustawowym obowiązkiem stosujących środki ochrony roślin jest wykonywanie zabiegów wyłącznie sprzętem, który jest sprawny technicznie i skalibrowany.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny.

Oprac. Redakcja AgroNews, fot.: dreamstime

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here