Brudna i droga. Miażdący raport NIK o stanie wody na wsi

  Zanieczyszczenia, wysokie ceny i sporo awarii w dostawie – takie problemy z wodą mają mieszkańcy polskiej wsi. Z najnowszego raportu NIK wynika, że przedsiębiorstwa wodociągowe nie zapewniają na wsiach ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości.

  rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, woda, NIK, stan wody


  Najwyższa Izba Kontroli zbadała 12 gminnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w województwach mazowieckim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim. Wyniki kontroli są miażdżące. Okazuje się, że przedsiębiorstwa wodociągowe borykają się z wieloma problemami przez co w przyszłości mogą nie zapewnić ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości. NIK zwraca uwagę, że samorządy i przedsiębiorstwa powinny skuteczniej dbać o interesy konsumentów.

  Inwestycje niezbędne, ale kosztowne

  Zaspokojenie najistotniejszych potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowej przekraczało możliwości finansowe 12 badanych gmin wiejskich.  Szacowane środki do wykonania niezbędnych zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 12 skontrolowanych gminach miałyby wynieść ponad 66 mln zł na najbliższych 5 lat.

  W ocenie NIK niedostateczny poziom finansowania niezbędnych przedsięwzięć komunalnych w infrastrukturze wodociągowej może w perspektywie najbliższych lat przyczynić się do degradacji wykorzystywanych sieci i urządzeń oraz utrudnić zapewnienie ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości.

  Nieprawidłowe umowy

  Niemal wszystkie (10 z 12) skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe nierzetelnie zawierały umowy na dostawę wody z mieszkańcami. Zdarzało się, że umowy te zawierały postanowienia, które zostały wpisane do rejestru UOKiK, jako niedozwolone.

  Połowa skontrolowanych przedsiębiorstw stosowała zapisy bezpodstawnie ograniczające ich odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego świadczenia usług, na przykład w przypadkach braku ciągłości dostaw lub dostaw wody niespełniającej wymagań jakościowych.

  Wysokie ceny wody

  Ceny wody wzrosły w każdej z kontrolowanych gmin: w ciągu dziesięciu lat średnio o 63 proc. Na wzrost cen wpłynęły m.in. realizacja nowych inwestycji wodociągowych oraz wzrost cen energii i materiałów.

  Sporo awarii

  W ośmiu gminach wiejskich nie przeprowadzono okresowych kontroli wodociągowych obiektów budowlanych. A to właśnie niewłaściwy stan techniczny wodociągowych obiektów budowlanych był jedną z przyczyn awaryjności sieci. W przedsiębiorstwach objętych kontrolą zanotowano 1315 awarii.

  Brudna woda

  Wiele do życzenia pozostawia także jakość wody. Problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody (mikrobiologicznych lub fizyko-chemicznych) i dostarczaniem odbiorcom wody dostatecznej jakości miała zdecydowana większość (10 z 12) kontrolowanych przedsiębiorstw wodociągowych. Zdarzało się, że

  stwierdzano występowanie bakterii grupy coli lub przekraczanie parametrów manganu, żelaza, a nawet ołowiu.
  W Polsce możliwość podłączenia do sieci wodociągowej we wszystkich gminach wiejskich (stan na grudzień 2015 r.) posiadało blisko 85 proc. mieszkańców.

  Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here