Bruksela skontroluje dobrostan zwierząt w Polsce

Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdzi, czy Komisja Europejska i państwa członkowskie skutecznie przyczyniły się do realizacji unijnych celów w zakresie dobrostanu zwierząt. Kontrola obejmie pięć krajów, w tym Polskę.

\"rolnik,

Po raz pierwszy kontrolerzy skoncentrują się całkowicie na dobrostanie zwierząt. Ocenią oni działania podjęte po to, by zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz usprawnić koordynację działań w tym zakresie ze wspólną polityką rolną.

Kontrola warunków życia, transportu i uboju

Kontrola ograniczy się do zwierząt gospodarskich, których dotyczy większość przepisów unijnych związanych z dobrostanem zwierząt. Szacuje się, że w UE jest hodowanych 4,5 mld kurcząt, kur niosek i indyków, a także około 330 mln krów, świń, kóz i owiec. Kontrola będzie dotyczyła zarówno warunków życia zwierząt w gospodarstwie, jak transportu i uboju.

Na okres 2014-2020 na „płatności z tytułu dobrostanu zwierząt” przydzielono około 1,5 mld euro z unijnych funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Środki te mają wspomóc utrzymanie dobrostanu zwierząt na poziomie wykraczającym poza minimalne wymagania, zarówno unijne, jak i krajowe.

Unijni obywatele przywiązują coraz większą wagę do dobrostanu zwierząt, a w UE mamy jedne z najwyższych na świecie standardów w tym zakresie. Kontrola, którą przeprowadzi Trybunał, będzie okazją do sprawdzenia, czy standardy te są wcielane w życie – powiedział Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę.

Polska wytypowana do kontroli

Kontrola obejmie pięć państw członkowskich: Rumunię, Polskę, Francję, Włochy i Niemcy. Sprawozdanie z kontroli ma zostać opublikowane pod koniec 2018 r.

Redakcja AgroNew, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here