By podlegać ubezpieczeniu nie możesz pracować

W przypadku, gdy członek rodziny beneficjenta renty strukturalnej, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, podejmie, chociaż przez kilka dni, jakiekolwiek zatrudnienie – także w ramach umowy zlecenia, lub rozpocznie działalność gospodarczą, lub uzyska status bezrobotnego czy nabędzie uprawnienia do emerytury lub renty, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymał na wniosek beneficjenta renty strukturalnej.

 

\"By

 

Uzyskuje bowiem własne prawo do ubezpieczenia i traci tym samym prawo do ubezpieczenia jako członek rodziny.
Utrata zaś tego źródła ubezpieczenia przez członka rodziny beneficjenta, powoduje konieczność ponownego zgłoszenia go do ubezpieczenia przez otrzymującego rentę strukturalną.

Nie zgłoszenie tego faktu do Agencji spowoduje, że taki członek rodziny pozostanie nie ubezpieczony i nie będzie miał prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej.


Czytaj dalej: Informuj ARiMR na bieżąco

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here