Rekorowo wysokie dotacje dla plantatorów tytoniu

Tej pomocy nie można było uniknąć - tak ministerstwo rolnictwa tłumaczy wysokie dotacji dla plantatorów tytoniu, które będą obowiązywały od przyszłego roku. 

Uczestnictwo w systemach jakości żywności: najwięcej wniosków złożyli…

Rolnicy i producenci rolni z południowo-wschodniej Polski złożyli najwięcej wniosków o dofinansowanie kosztów ponoszonych na „Uczestnictwo w systemach jakości żywności”.

Jak obliczyć wysokość opłat za korzystanie ze środowiska?

W artykule podpowiadmy, za jakie działania wnosi się opłaty za korzystanie ze środowiska i jak je obliczyć, a także kto powinien je uiszczać i w jakiej wysokości.

Krzyżowanie towarowe trzody chlewnej

Krzyżowanie trzody chlewnej z wykorzystaniem ras hodowanych w Polsce jest jedną z metod hodowli wykorzystywaną do uzyskania doraźnych efektów produkcyjnych.

GMO wciąż budzi obawy

Genetycznie modyfikowane organizmy wciąż wzbudzają wiele kontrowersji, mają zarówno gorących przeciwników, jak i zwolenników.

Informacje o uzyskaniu pomocy do plantacji trwałych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Agencja Rynku Rolnego udziela pomocy do plantacji trwałych

Powstał Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Władysław Piasecki spotkali się z przedstawicielami 70 grup producentów rolnych.

Kontrola IJHARS przetworów mięsa drobiowego: szereg nieprawidłości

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie znakowania.

Producenci cebuli liczą na zysk. Czy się przeliczą?

Jeszcze kilka lat temu Grabów można było nazwać cebulową stolica Polski. Uprawiano tu ją aż na 1000 hektarach. Niskie ceny utrzymujące się przez kilka lat z rzędu skutecznie zniechęciły rolników, zasiewy spadły aż pięciokrotnie.

Statki wycieczkowe nadal będą zrzucać ścieki do Bałtyku

Większość dużych statków wycieczkowych, pływających po Bałtyku, nadal będzie zrzucać ścieki prosto do morza – alarmuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.