Państwa UE będą mogły zakazać uprawy GMO. Ale z gwarancją dla...

Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej jest obwarowana najsurowszymi zapisami prawnymi. Dopuszczenie do uprawy może być wydane jedynie po skrupulatnej ocenie ryzyka. W...

Środki ochrony roślin dokumentowane tylko po angielsku?

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin.     Celem proponowanej przez posłów PO i PSL...

Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej mający na celu ujednolicenie przepisów w...

Zdrowie zwierząt: KE przyjęła dwa wnioski. Priorytetem m.in. zwalczanie oporności na...

Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ludzi. Dotyczą one weterynaryjnych produktów leczniczych oraz paszy leczniczej. Celem Komisji jest m.in....

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach rolnych

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.   Nowe przepisy włączone do projektu nowelizacji ustawy uwzględniają zmiany w zasadach...

Ministerstwo rolnictwa ma plan na dziki

Ministerstwo rolnictwa predstawiło plan skoordynowanych działań mających na celu poprawę sytuacji rolników w zakresie szkód łowieckich powodowanych przez dziki.   Na przestrzeni ostatnich lat populacja dzików...

Rolniku, dokumentuj działania związane z wycofaniem owoców i warzyw!

Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, w celu zapewnienia...

Masz uwagi w sprawie wędzonek? Zgłoś je!

22 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum...

Uwaga plantatorzy buraków cukrowych!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze...

Skarga na dyrektywę tytoniową złożona!

Sprawa zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojawi się na jednym z najbliższych stałych komitetów Rady Ministrów zapowiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński....