Niedecyzyjny Minister?

Sprawa Glinojecka ciągle niewyjaśniona. Rynek cukru wstrzymuje oddech.