Czym chronić zboża? Fungicydy zbożowe- możliwości ich stosowania

Często producenci rolni podczas bezpośrednich rozmów ze swoimi współpracownikami oraz sąsiadami zadają sobie pytanie o zasadność wykonania zabiegów ochrony roślin z użyciem fungicydów. Pytanie...

Fungicydy Infinito 687,5 SC i Pyton Consento 450 SC przydatne w...

Jak skutecznie ochronić plantację ziemniaka przed patogenami i szkodnikami?