Organizacje rolnicze będą wspólnie działać na rzecz rolnictwa zrównoważonego

Promocja rolnictwa zrównoważonego w Polsce to cel podpisanego porozumienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. – Coraz wyższe wymogi Unii...

Rolnik szuka… pszczoły!

Nie jest to zapowiedź nowego programu rozrywkowego, który niewątpliwie pobiłby merytorycznie swój pierwowzór, ale wizji, którą rysują w swoich statystykach naukowcy, badający liczebność populacji...

Rolnictwo zrównoważone bliższe rolnikom

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych rozpoczyna współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Celem podpisanego porozumienia o współpracy jest wspólne przybliżanie...

Integrowana Ochrona Roślin – rozporządzenie MRiRW

Od dnia 1. stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie Parlamentu Europejskiego...

Integrowana ochrona roślin będzie obowiązkowa!

Normal 0 21 Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin...

Narzędzia wykorzystywane w integrowanej ochronie roślin

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują regulacje prawne dotyczące stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, tzn. wykorzystania wszystkich możliwych i dostępnych metod zwalczania agrofagów...

Integrowana przyszłość ochrony roślin

Pojęcie integracji pojawiło się w ochronie roślin w 1959 roku i było odpowiedzią nauki na krytykowane, masowe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niekorzystne...

Zrównoważone zarządzanie glebą: zasobność w składniki mineralne

Racjonalne nawożenie ziemniaka jak i innych roślin powinno opierać się o wyniki analizy zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe.  Laska glebowa do pobierania prób...

Integrowana ochrona roślin w praktyce

Z dniem 1. stycznia 2014 weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku stosowania metod integrowanej ochrony roślin. Rolnicy są świadomi konieczności przestrzegania narzuconych zasad, ale...

O rolnictwie zrównoważonym globalnie – wizyta SAI Platform w Polsce

W dniach 24-25 czerwca przebywali na Pomorzu członkowie Grupy Roboczej ds. Uprawy Polowej i Roślinnej, istniejącej w ramach SAI Platform (Sustainable Agricultural Initiative, pol....