CC: nadmierne wahania cen na rynkach rolnych niebezpieczne

Przed nadmiernymi wahaniami cen na rynkach rolnych ostrzegły, podczas spotkania z unijnym komisarzem Michelem Barnier, Komitety Copa-Cogeca.

Rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze domagają się lepszego monitorowania produkcji rolnej, stworzenia silnej WPR, większej przejrzystości handlowej oraz zwalczania ekstremalnych spekulacji.

Z kolei Barnier zaapelował o zwiększenie przejrzystości handlowej, aby było jasne, kto jest za co odpowiedzialny i jakie działania podejmuje. Komisarz stwierdził, że należy poprawić istniejące regulacje w celu zwalczania nadmiernych spekulacji cenowych. Zdaniem Barniera jest to ważne w okresie zwiększonej niestabilności rynku i jego wahań, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i całość gospodarki UE. Jako jedną z głównych przyczyn wahań komisarz wskazał brak produkcji.

Przewodniczący Komitetu Copa, Gerd Sonnleitner podkreślił, że dla lepszego funkcjonowania rynków w przyszłości, potrzebna jest silna Wspólna Polityka Rolna, w której utrzymane będą płatności bezpośrednie dla rolników.

Narzędzia zarządzania rynkiem, jak np. system interwencji publicznych UE dla produktów rolnych, muszą również być utrzymane i ulepszone w przyszłej WPR, ponieważ są one skutecznymi instrumentami zwalczania wahań rynków. Ponadto, rynki terminowe udostępniają instrumenty, które mogą pomóc rolnikom radzić sobie z wahaniami oraz chronią ich przed ryzykiem. Osłabienie tych instrumentów doprowadziłoby do zwiększenia wahań cen towarów, co byłoby niekorzystne zarówno dla konsumentów jak i dla producentów – powiedział Sonnleitner.

Z kolei Przewodniczący Komitetu Cogeca, Paolo Bruni, podkreślił konieczność stworzenia skuteczniejszego systemu regulacji, który miałby pomóc w zwalczaniu nadmiernych spekulacji cenowych, oraz stworzenia lepszego systemu monitorowania produkcji rolnej w UE, aby można było przewidzieć kryzysy gospodarcze na rynkach rolnych.

Ponadto, należy poprawić funkcjonowanie łańcucha żywnościowego oraz usprawnić przechodzenie cen w łańcuchu, a także przeprowadzić szkolenia dla rolników dotyczące tych skomplikowanych narzędzi. Trzeba również zmienić zasady konkurencji, aby organizacje producentów, jak np. spółdzielnie rolne, mogły się powiększać. Zapewniłoby to istnienie konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego UE, który w sposób stabilny dostarczałby żywność dla ponad 500 milionów konsumentów – mówił Bruni.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here