Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Chechle

W gospodarstwie Bernadety i Ryszarda Sładków na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego, tuż przy autostradzie A4, firma Bayer od dwóch lat prowadzi Centrum Doradztwa Technicznego (CDT). To tu w tym roku przyjechali przedstawiciele mediów rolniczych by zobaczyć polowe doświadczenia firmy.

 

\"Iwona
Iwona Krych-Stec, dyrektor marketingu Bayer, Michał Krysiak, Zarządzanie Bezpieczeństwem Produktu Bayer

CDT o powierzchni 12 ha pełni funkcję szkoleniową, jak również pokazową. Dużą część powierzchni wykorzystuje się również do prowadzenia doświadczeń odmianowych oraz pestycydowych o charakterze rejestracyjnym. W tej lokalizacji w sezonie 2017 przewidzianych jest 1788 poletek. Mnogość różnych typów prowadzonych doświadczeń czyni to miejsce unikatowym na mapie Górnego Śląska.

Uprawa zbóż


Na plantacji pokazowej porównano działanie herbicydów, stosowanych  jesienią  i wiosną w pszenicy ozimej. Najlepsze rezultaty otrzymano przy stosowaniu wczesnych zabiegów jesiennych preparatami Komplet 560 S.C. i Expert Met 56 WG, które wcześnie wyeliminowały konkurencję chwastów. Komplet utrzymał plantację wolną od chwastów aż do tej pory, a Expert Met skutecznie zlikwidował miotłę zbożową oraz ograniczył rozwój chwastów dwuliściennych. Wykonano dodatkowo zabieg wiosną herbicydem Sekator 125 OD w celu wyeliminowania pozostałych chwastów dwuliściennych. Komplet i Expert Met dodatkowo wykorzystywane są do zwalczania miotły zbożowej uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Ze względu na odmienny mechanizm działania są one cennymi preparatami do rotacji w celu zapobiegania powstawaniu odporności.

\"Dariusz
Dariusz Szymański, uprawa zboża

Wiosną z dobrymi rezultatami zastosowano kompleksowe rozwiązanie problemu chwastów herbicydem Huzar Activ 387 OD oraz mieszaninę zbiornikową Puma Uniwersal 069 EW wraz z Sekator 125 OD, co dobrze sobie radzi z uodpornioną miotłą zbożową. W jęczmieniu ozimym głównym terminem zwalczania chwastów jest jesień, dlatego też zastosowano herbicyd Komplet.

Do ochrony przed chorobami w pszenicy ozimej wykorzystano dwa koncepty ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro, oparte na fungicydach z grupy karboksyamidów i strobiluryn. Univo Xpro polecane jest na plantacje z właściwą agrotechniką i zmianowaniem na stanowiska z silną presją septorioz, rdzy i mączniaka oraz tam, gdzie występuje silna presja chorób wczesną wiosną i widoczne są już objawy chorobowe, np. mączniaka prawdziwego. Dzięki bardzo dobremu działaniu interwencyjnemu Boogie Xpro, zastosowanemu w terminie T1, rozwój chorób został zahamowany. Drugi zabieg w terminie T2 wykonano fungicydem Fandango 200 EC.

Fusaro Xpro polecany jest na plantacje z silną presją fuzarioz, chorób podstawy źdźbła, brunatnej plamistości liści i z mniejszym nasileniem mączniaka prawdziwego. Koncept Fusaro Xpro przydatny jest na polach o uproszczonej agrotechnice i  zmianowaniu. Pierwszy zabieg w terminie T1 wykonano nowym fungicydem Delaro 325 S.C., który zabezpieczył plantację przed rozwojem patogenów. Drugi zabieg w terminie T2 wykonano nowym fungicydem  Variano Xpro 190 EC, który – dzięki połączeniu trzech substancji aktywnych z grupy karboksamidów, strobiluryn oraz triazolintionów – zwalcza bardzo szerokie spektrum patogenów oraz wpływa pozytywnie na plonowanie.

Oba programy ochrony wykazały wysoką skuteczność i długotrwałe działanie ochronne. Ochrona fungicydowa jęczmienia ozimego prowadzona jest przy użyciu Fusaro Xpro, gdzie bardzo dobrze sprawdzają się dawki 0,8 l/ha Delaro i 1,2 l/ha Variano Xpro.

Uprawa rzepaku


Technologia ochrony rzepaku ozimego w CDT Chechło prowadzona jest z założeniem pełnej  kontroli chorób grzybowych i szkodników  przez  cały okres wegetacyjny. Okres ten dzielimy na  dwa główne etapy: jesienny i wiosenny. Stąd w programie do jesiennej ochrony plantacji zastosowano Decis Mega 50 EW do zwalczania pchełki rzepakowej, która wystąpiła na młodych roślinach rzepaku. Do prawidłowego przygotowania plantacji i jej dobrego przezimowania niezbędna jest ochrona przed chorobami grzybowymi (sucha zgnilizna, mączniak, czerń krzyżowych) oraz wykształcenie silnego systemu korzeniowego. Specjalistą w tym zakresie jest fungicyd Tilmor 240 EC, który został zastosowany w dawce 0,75 l/ha w fazie 5-6 liści rzepaku. 

\"Adrian
Adrian Sikora, Bayer

Zabiegi wiosenne zostały skoncentrowane na szybkiej regeneracji roślin rzepaku po zimie.  Ponownie zastosowano preparat Tilmor 240 EC, ale już w dawce 1l/ha, co nie tylko ochroniło  rzepak, ale w wyjątkowy sposób – dzięki zawartości priotiokonazolu – wspierało proces  regeneracji roślin po okresie przezimowania.
Kolejnym krokiem było zwalczanie słodyszka rzepakowego insektycydem Proteus 110 OD w dawce 0,6 l/ha, którego naloty nieznacznie przekroczyły próg szkodliwości.

Niespodziewany powrót zimy w okresie początku kwitnienia wywołał dodatkowy stres, dlatego konieczne okazało się jak najszybsze wykonanie zabiegu „na kwiat‘’. Zastosowano fungicyd  Propulse 240 SE w dawce 1l/ha w celu ochrony przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych oraz zabezpieczenia uszkodzonych części roślin z powodu dużej ilości śniegu przed infekcjami grzybowymi.

Z powodu silnego nasilenia pryszczarka kapustnika ochronę plantacji rzepaku w Chechle  zakończono insektycydem Biscaya 240 OD w dawce 0,3 l/ha, polecanym szczególnie do zwalczania szkodników łuszczynowych.  

Odmiany nasion                

Oprócz ochrony na poletkach rzepaku prezentowane są najnowsze odmiany firmy Bayer:
Pod marką InVigor Bayer wprowadza na rynek nowe odmiany mieszańcowe rzepaku jarego oraz ozimego, które charakteryzują się najlepszymi parametrami, np. bardzo wysokim plonem czy doskonałą zimotrwałością. Pierwszym mieszańcem ozimym z tej grupy, który pojawił się sprzedaży w ubiegłym roku, był InV1022. Jego największą zaletą jest bardzo wysokie plonowanie w przeróżnych warunkach klimatyczno-glebowych. Wyniki plonowania COBORU (2014-2016) to 115% wzorca. Poza tym, że odmiana b. dobrze znosi trudne warunki zimowe, posiada mocne zdolności regeneracyjne.

\"\"
 

InV1165 jest najnowszą odmianą mieszańcową rzepaku ozimego w ofercie firmy Bayer. Został on zarejestrowany w 2017 roku w Polsce. Plonowanie na poziomie 116% wzorca w latach 2015-2016 plasuje go w ścisłej czołówce najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Bardzo dobry wigor jesienny oraz przydatność na różne typy gleb, w tym również gleby mozaikowe sprawia, że może być on z powodzeniem uprawiany nawet w trudniejszych warunkach. Bardzo mocną stroną tej odmiany jest jej zimotrwałość –  7% martwych roślin po zimie 2015-2016 zapewnia mu 2. pozycję w rankingu odmian, które najlepiej przezimowały w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Kolejną odmianą z grupy InVigor, wprowadzaną na nasz rynek w br., jest InV1024. Doskonała zimotrwałość, wysokie zaolejenie, podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen Rlm7) to zalety, które z pewnością przekonają rolników do tego mieszańca.

Uprawa kukurydzy

W technologii zwalczania chwastów w kukurydzy wiadomym jest, że czysty i bezkonkurencyjny start kukurydzy to potencjalnie maksymalny plon. Jednak różnice glebowe i klimatyczne powodują, że rolnik zmuszony jest do stosowania różnych metod i środków. Dlatego w programach ochrony kukurydzy, realizowanych w Chechle w celu oceny ich skuteczności  chwastobójczej, testowane są trzy warianty ochrony: przed-wschodowy, po-wschodowy i wariant łączony: przed i po-wschodowy.

W wariancie przed-wschodowym zastosowano herbicyd  Adengo 315 SC w dawce  0,4 l/ha, 3 dni po siewie kukurydzy. Warunki wilgotnościowe gleby były optymalne, co zagwarantowało bardzo dobre zwalczenie chwastów już na starcie ich wzrostu. Wilgotna gleba jest także głównym warunkiem zabezpieczenia plantacji przeciwko zachwaszczeniu wtórnemu, ale ocena jeszcze przed nami.

\"Bronisław
Bronisław Kwiatkowski, uprawa kukurydza, rzepak

Z kolei wariant po-wschodowy oparty jest na sprawdzonym i działającym w większym (niż Adengo) stopniu nalistnie herbicydzie Maister Power, zastosowanym w dawce 1,5 l/ha. Należy pamiętać, że zabiegi po-wschodowe są bardzo skuteczne na chwasty już wzeszłe. Na plantacji w Chechle Maister Power był aplikowany w fazie 3-4 liści kukurydzy, a chwasty znajdowały się w fazie 2-4 liści. Skuteczność chwastobójcza była bardzo dobra – szczególnie w odniesieniu do chwastów prosowatych i rdestów.

Wariant -przed i po-wschodowy, łączący korzyści obu rozwiązań, bardzo skutecznie zwalczył wszystkie chwasty, co potwierdza stan poletka doświadczalnego. W wariancie tym zastosowano  w odniesieniu do fazy rozwojowej kukurydzy: przed-wschodowo Adengo 315 SC w dawce 0,2 l/ha oraz po-wschodowo w fazie 2 liści Maister Power w dawce 0,8 l/ha. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla gospodarstw, które organizacyjnie i technicznie mogą pozwolić sobie na wykonanie zabiegów w różnych terminach.

Uprawa buraków cukrowych

W bieżącym roku powierzchnia uprawy buraków znacząco wzrosła do 220 tys. ha. Biorąc pod uwagę likwidację kwot produkcji i, co za tym idzie, minimalnej ceny skupu, jakość plonu buraków stanie się jeszcze ważniejsza dla rolnika niż dotychczas.

Doświadczenia herbicydowe  w burakach cukrowych, realizowane  są w oparciu o mieszaninę produktów: Betanal maxxPro  209 OD oraz  Metron 700 SC. Betanal maxxPro209 OD jest preparatem kompatybilnym z większością dostępnych na rynku  herbicydów, fungicydów i insektycydów. W mieszankach do skutecznego odchwaszczania polecany jest z Metron 700 S.C. Mieszanina  Betanal maxxPro i Metron zwalcza większość chwastów dwuliściennych oraz  samosiewów rzepaku. Uzyskane wyniki (nie tylko z Chechła, ale również innych pól doświadczalnych Bayer) pozwalają rekomendować dawki Betanal maxxPro 1,25 l/ha  +  Metron 700 SC  1 l/ha do pojedynczego zabiegu.

W testowanych wariantach, w bieżącym sezonie herbicydy stosowano w trzech zabiegach nalistnych. W odwiedzanej lokalizacji zaobserwowano dużą presję ze strony mszyc. Skuteczna ochrona plantacji wymagała aż dwóch oprysków insektycydowych do tej pory. W zależności od warunków poleca się rolnikom stosowanie Decis Mega 50 EW lub Proteus 110 OD.

Metron 700 SC to skuteczny i  wysoce bezpieczny dla chronionych roślin preparat, zawierający w swoim składzie metamitron w ilości 700 g w 1 litrze. Dopuszczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. 

Zaprawy


W specjalnie przygotowanym ogródku zaprawowym można było obserwować objawy chorób zwalczanych przez zaprawy. W normalnych warunkach rolnik, wysiewający zaprawione ziarno, nie powinien móc obserwować głowni pylącej  czy głowni zwartej. Na poletkach (kontrolnych) z doświadczeniami zaprawowymi w pszenicy można jeszcze zauważyć brak wyrównania łanu, wyraźnie brzydkie rośliny tam, gdzie badanym czynnikiem było zapobieganie porażeniu fuzariozą. Tegoroczne doświadczenia pokazują skuteczność działania preparatu Redigo Pro 170 FS. To nowa zaprawa Bayer, która od przyszłego sezonu zastąpi Lamardor 400 FS.

Redigo Pro 170 FS to specjalista od zwalczania zgorzeli siewek, w szczególności wywoływanych przez grzyby Fusarium spp. oraz Bipolaris sorokiniana. Dzięki zaprawie siewki są silniejsze, mniej podatne na porażenie przez patogeny pleśni śniegowej zbóż i traw, pasiastości liści jęczmienia, plamistości siatkowej jęczmienia, śnieci cuchnącej pszenicy i głowni. Zakres rejestracji obejmuje wszystkie zboża ozime i jare.

– To wysokiej klasy, uniwersalny produkt chroniący przed zgorzelami – mówi Dorota Muszyńska, Grower Manager, Bayer Crop Science – Optymalna zawartość składników aktywnych zapewnia stabilne działanie zaprawy w różnych warunkach, znaczne pobudzenie witalności i wydajności roślin. Badania dowiodły doskonałej skuteczności tego środka.  

Produkt charakteryzuje wysoka koncentracja substancji aktywnych – protiokonazolu (150 g/l) oraz tebukonazolu (20 g/l). Rekomendowana dawka to 66,5 ml środka / 100 kg ziarna z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

By ograniczyć porażenie przez patogeny – zarówno przenoszone z ziarnem, jak i atakujące z gleby – najczęściej zaleca się późniejszy terminu siewu zbóż ozimych, a wcześniejszy wysiew zbóż jarych (oczywiście mieszczący się w zaleceniach agrotechnicznych dla poszczególnych rejonów kraju). Późniejszy termin siewu zaleca się między innymi w celu ograniczenia występowania głowni – dodaje Dorota Muszyńska

– Do ochrony zbóż należy podejść kompleksowo. Zalecane jest przygotowanie odpowiednio doprawionego stanowiska, zapewniającego szybkie wyrównane wschody, siew należy wykonać w odpowiednim terminie, a prawidłowe zaprawienie materiału siewnego powinno być już standardem zgodnym z obowiązującymi zasadami metody integrowanej ochrony zbóż. Stosowanie skutecznych zapraw, najwyższa jakość procesu, zapewniającego równomierne pokrycie ziarniaków zaprawą, jest gwarancją i podstawą skutecznej ochrony zbóż – dodaje.

Nowy środek jest elementem zintegrowanej strategii zaprawowej Bayer SeedGrowth, która – oprócz szerokiej palety innowacyjnych produktów do ochrony roślin – obejmuje:
• doradztwo (dostosowywane indywidualnie szkolenia, porady i wsparcie techniczne),
• otoczki (technologię polepszania parametrów i jakości zaprawiania),
• sprzęt (linie technologiczne i receptury zaprawiania).

Ochrona bioróżnorodności


Na plantacjach pokazowych Bayer promuje ochronę owadów pożytecznych przy pasach kwietnych i pszczelich hotelach, które są bazą pokarmową i siedliskiem dla fauny zapylaczy. Tegoroczny temat programu Bayer „Grunt to Bezpieczeństwo” – czyli „Bioróżnorodność: woda źródłem wszelkiego życia” – jest obecny na plantacjach pokazowych.

\"\"

 

Ponad 2/3 zanieczyszczeń wód środkami ochrony roślin pochodzi z tzw. zanieczyszczeń punktowych.  Mogą one powstać przy nieostrożnym manipulowaniu stężonym środkiem ochrony roślin lub myciu opryskiwacza w nieodpowiednim miejscu. Ochrona bioróżnorodności poprzez ochronę wód w gospodarstwie obejmuje m.in. dwa rozwiązania technologiczne. Phytobac to urządzenie do likwidacji cieczy po myciu opryskiwacza. Urządzenie easyFlow, wprowadzane w tym roku na rynek przez firmę Agrotop i Bayer, to tzw. system zamkniętego transferu. Umożliwia on przelanie środka ochrony roślin z handlowego opakowania do opryskiwacza bez kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

Źródło: Bayer
Fot.: Redakcja AgroNews

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,518ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE