Ceny skupu produktów rolnych poszły w górę

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w listopadzie 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,9 proc.), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 5,0 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W listopadzie 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen żyta, pszenżyta, owsa, żywca wieprzowego i drobiu. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.

W skali miesiąca ceny większości produktów rolnych spadły na targowiskach. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego i wieprzowego, jałówek 1-rocznych oraz prosiąt na chów. W skali roku odnotowano spadek cen zbóż (z wyjątkiem ceny owsa) oraz wzrost cen zwierząt gospodarskich i żywca wieprzowego przy spadku cen żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych

W listopadzie 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 68,29 zł/dt, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed miesiącem, natomiast o 17,0 proc. mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (86,94 zł/dt) spadły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,1 proc.), jak i rokiem ubiegłym (o 3,2 proc.).

Ceny żyta w skupie wyniosły 54,32 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 0,3 proc.), jak i w stosunku do roku poprzedniego (o 23,4 proc.). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 68,73 zł/dt i spadły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,9 proc.), jak i w stosunku do listopada 2018 r. (o 4,0 proc.).

W skupie za ziemniaki płacono średnio 39,75 zł/dt, tj. więcej o 7,3 proc. niż przed miesiącem i o 10,6 proc. niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (210,04 zł) spadła o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 92,9 proc..

Ceny skupu żywca wołowego (6,34 zł/kg) wzrosły o 4,7 proc. w skali miesiąca, natomiast spadły o 2,6 proc. w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,57 zł/kg i były wyższe o 2,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano spadek cen żywca wołowego o 6,9 proc..

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,88 zł/kg i były niższe o 0,2 proc. niż przed miesiącem, natomiast o 39,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,01 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,8 proc.), jak i w odniesieniu do listopada 2018 r. (o 24,2 proc.).

W listopadzie 2019 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,6 wobec 8,2), natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała na takim samym poziomie jak przed miesiącem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,79 zł/kg i były niższe w stosunku do października br. (o 2,9 proc.), ale w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nieznacznie wzrosły (o 0,3 proc.).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 138,22 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 4,0 proc., natomiast w odniesieniu do listopada 2018 r. spadła o 1,4 proc.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here