Ceny ziemi rosną, ale niebawem wyhamują

  Grunty rolne w Polsce wciąż drożeją, choć dynamika cen znacząco wyhamowała po wprowadzeniu regulacji w ich obrocie – informują analitycy PKO BP. Ich zdaniem  w tym roku dynamika cen ziemi może być mniejsza ze względu na spadek dochodów rolniczych.


  Prawie 42,5 tys. za ha


  W danych GUS przeciętna cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce w czwartym kwartale 2017 roku wzrosła o 5,1 proc. r/r do 42,46 tys. zł/ha.

  – Co ciekawe ziemia rolna drożeje relatywnie szybciej tam, gdzie jej ceny są najwyższe (woj. wielkopolskie [+7,8 proc. r/r] oraz kujawsko-pomorskie [+6,7 proc. r/r]), co przyczynia się do zwiększenia regionalnych różnic w poziomie cen ziemi – komentują analitycy bankowi w raporcie AgroNawigator.

  Jednocześnie przypominają, że w latach 2013-2016 średnioroczny wzrost cen gruntów rolnych kształtował się na poziomie 14 proc., choć największy poziom wzrostów cen odnotowano w 2014 r., który napędzany był rekordowym poziomem dochodów rolniczych w Polsce w 2013 r.

  Ceny mogą chwilowo wyhamować

  W 2017 r. koniunktura w rolnictwie poprawiła się, co wpłynęło na ożywienie w cenach ziemi w relacji do 2016 r.

  Niemniej, spodziewane pogorszenie opłacalności produkcji rolnej w 2018 r. (KE prognozuje spadek realnego dochodu w rolnictwie w UE-28 o 3,4 proc. w relacji do średniej w latach 2015-2017) z uwagi na oczekiwany spadek cen m.in. mleka czy też niższe ceny żywca wieprzowego, mogą przełożyć się na lekkie wyhamowanie wzrostów w 2018 r. – prognozują eksperci.

  Długoterminowo nadal jednak ceny ziemi rolnej w Polsce mogą wzrastać, podążając w kierunku poziomu krajów zachodnioeuropejskich, m.in. Niemiec, gdzie są ponad dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Na istniejący potencjał do wzrostów wskazuje wciąż relatywnie wysoki (wśród krajów UE) poziom wartości rolniczej w stosunku do wartości ziemi. Pośrednio może on wskazywać na wyższą stopę zwrotu z inwestycji w ziemię w Polsce. Wg Eurostatu relacja wartości produkcji rolniczej do cen ziemi w 2016 r. w Polsce wynosiła 0,15 podczas gdy w Niemczech 0,13.

  – Jednocześnie potencjał do wzrostu cen ziemi maleje z uwagi na niską, choć rosnącą produktywność rolnictwa. Warto zaznaczyć, że ceny ziemi rolnej w Polsce (w obrocie prywatnym) należą do najwyższych w krajach Europy środkowej i wschodniej – czytamy w AgroNawigatorze.

  Z danych IERiGŻ-PIB wynika, że przeciętna cena ziemi rolnej w Polsce w 2016 r. była o 21 proc. wyższa niż w Czechach oraz 2,2-krotnie wyższa niż na Węgrzech.

  Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here