Chcą więcej badań w rolnictwie

O intensyfikację badań apelowano podczas warsztatów na temat badań i innowacji zorganizowanych przez Komitety Copa-Cogeca.

– W obliczu wzrastającego zapotrzebowania światowego, przy jednoczesnej presji w związku z kurczącymi się zasobami oraz zmianami klimatu, kluczowe znaczenie ma zwiększenie produktywności oraz bardziej wydajne gospodarowanie zasobami
– podkreślił Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

I dodał, że europejscy rolnicy odgrywają kluczową rolę jako dostawcy żywności, a także, coraz częściej, surowców energetycznych dla przemysłu.

– Jednocześnie rolnictwo musi spełniać oczekiwania społeczeństwa, dlatego musi być ono sektorem innowacyjnym. W ostatnich latach nastąpiło spowolnienie wzrostu produktywności w UE, szczególnie w sektorze upraw, w którym roczny wzrost zbiorów jest obecnie niższy niż 1 proc. Jest to częściowo skutkiem spadku wsparcia dla badań w UE. Dlatego też należy wzmacniać badania w sektorze rolnym, tworzyć nowe technologie opierając się na wynikach badań – mówił Pesonen.

Warsztaty „Wykorzystanie badań i innowacji do pobudzenia zrównoważonego, produktywnego i konkurencyjny sektora rolnego w Europie” przypadły na ważny moment, w którym znane są już wnioski ustawodawcze mające wpływ na przyszłe badania i innowacje w europejskim sektorze rolnictwa. Komitety Copa-Cogeca uważają, że komunikat w sprawie programu „Horyzont 2020”, przyszłe ramy badań, komunikat w sprawie biogospodarki oraz nowe elementy we wniosku Komisji w sprawie przyszłej WPR są krokiem w dobrym kierunku.

Komitety Copa-Cogeca wspierają propozycję wzmocnienia innowacji, szkolenia i usług doradczych w ramach WPR. Założenie Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP), mającego na celu osiągnięcie bardziej zintegrowanego podejścia do badań, innowacji i usług doradczych ,jest również pozytywnym sygnałem. Ważne jest zapewnienie spójności między programem „Horyzont 2020” (nowy fundusz UE na rzecz badań), który ma służyć pokryciu kosztów badań a Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który z kolei ma zapewnić przekazywanie wyników badań do gospodarstw. Wyzwanie polega na promowaniu innowacji i znajdowaniu praktycznych rozwiązań dla rolników, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie korzyści środowiskowych oraz poprawy wydajności, przy jednoczesnym zapewnienia opłacalności i konkurencyjności europejskiego sektora rolnictwa.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here