Co zyska rolnik na przystąpieniu do projektu rolnictwa zrównoważonego? Wywiad z Rafałem Reszką z Farm Frites Poland

O rolnictwie zrównoważonym i korzyściach dla rolników płynących z przystąpienia do projektu rolnictwa zrównoważonego rozmawiamy z Rafałem Reszką, dyrektorem operacyjnym i finansowym Farm Frites Poland SA.

 

\"rolnictwo,


 

Redakcja: Czym jest dla Pana i dla Pana firmy rolnictwo zrównoważone?
Rafał Reszka: Dla mnie rolnictwo zrównoważone to idea działania, zgodnie z którą istotne są trzy elementy: środowisko, człowiek oraz zyskowność prowadzonej działalności. To także taki sposób prowadzenia gospodarstw rolnych, który zapewni kontynuację ich działania w przyszłości, z poszanowaniem i zapewnieniem wszystkich podstaw takiej działalności. Rolnictwo zrównoważone to również rolnictwo, które poświęcając krótkoterminowe korzyści dla jednego z tych istotnych elementów dąży do zapewnienia równowagi oraz istnienia wszystkich tych elementów w długiej perspektywie czasu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że działanie gospodarstw bez lub wbrew tym założeniom jest możliwe tylko na krótką metę, a ich problem z rozwojem z pewnością nadejdzie szybko i może mieć negatywny wpływ na ich istnienie.

Co skłoniło Farm Frites Poland do udziału w tym projekcie?
Firma Farm Frites Poland działa w oparciu o zrównoważony rozwój, tj. z poszanowaniem środowiska naturalnego, w sposób zapewniający zabezpieczenie wszystkich interesariuszy oraz umożliwiający spółce osiąganie zyskowności w długiej perspektywie. Chcemy, aby takie podejście do prowadzonej działalności było rozszerzane również wśród rolników dostarczających surowiec do naszej fabryki.
Rozpowszechnianie tej idei wśród rolników ma przynieść wymierne korzyści dla nich samych, a firmie zapewnić stabilne długoterminowo dostawy surowca o właściwych parametrach jakościowych.
Nie ukrywam, że aby przyspieszyć wprowadzanie tej filozofii działania i aby osiągnąć cel, połączyliśmy siły z innymi firmami – producentami spożywczymi oraz dostawcami dla rolnictwa. Wspólna praca w ramach projektu Rolnictwa Zrównoważonego to również oparcie się na wiedzy i doświadczeniach innych firm, które mają podobny punkt widzenia w tym zakresie.

Rozwiązania jakich problemów oczekuje Pan po wprowadzeniu zasad rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwach współpracujących z FFP?
Wdrożenie rolnictwa zrównoważonego leży w interesie zarówno przetwórców, jak i rolników, Jego zasady są podstawą stabilności i gwarancją dalszego rozwoju gospodarstw rolnych oraz eliminacji zmienności i wahań mających wpływ zarówno na gospodarstwa rolne, jak i na firmy przetwórstwa rolno-spożywczego.
Wypełnienie standardów rolnictwa zrównoważonego ma na celu uniknięcie m.in. problemów zdrowotnych roślin i zwierząt, zanieczyszczeń gleby, eliminację problemów społecznych oraz spadku zysku dla rolnika.

Jakie widzi Pan korzyści dla rolników z przystąpienia do projektu rolnictwa zrównoważonego?
Rolnictwo zrównoważone to przede wszystkim stabilizacja i rozwój. To także zapewnienie perspektywy wzrostu, poprawy jakości płodów rolnych, dobrego stany gleby, wody i powietrza przy zapewnieniu stabilnego poziomu zysku, który jest istotny i stanowić powinien środek do realizacji celów, a nie cel sam w sobie. Z całą pewnością konsumenci, i co za tym idzie, producenci z sektora rolno-spożywczego chętniej będą współpracować z rolnikami, którzy mogą zagwarantować zrównoważone wykorzystanie zasobów ziemi.
 

 

\"rolnictwo,

Od 20 lat współpracujecie z polskimi rolnikami w zakresie dostaw ziemniaków. Jak na przestrzeni dwóch dekad zmieniła się ta współpraca i jak obecnie ona wygląda?
Ostatnie 20 lat to okres zwiększania ilości produkcji, asortymentu produktów oraz ciągłe doskonalenie procesów. Wymagania klientów oraz konsumentów rosną i aby im sprostać spółka musi podążać nie tylko za tymi trendami, ale również zabezpieczyć się w kluczowy surowiec, jakim jest ziemniak. Po uruchomieniu produkcji najistotniejsze było zapewnienie wystarczającej ilości surowca, podczas gdy obecnie na pierwszym planie jest jego jakość.
Na początku naszej działalności wsparcie rolników skupiało się przede wszystkim na pomocy organizacyjnej, np. przy zakupach materiałów sadzeniakowych, zakupach maszyn, pomocy finansowej. Obecnie tego typu pomoc nie jest już tak potrzebna i skupiamy się na fachowym doradztwie związanym z hodowlą ziemniaków, pomagamy w dostępie do wiedzy specjalistycznej oferowanej przez zewnętrznych konsultantów i skupiamy się raczej na roli inicjatora zmian niż ich prowadzącego. Rolnicy stali się profesjonalnymi przedsiębiorcami, którzy nie oczekują prowadzenia ich za rękę, ale raczej pokazywania trendów, które mają w swoim założeniu przynosić korzyści dla wszystkich stron. I na koniec, co jest również bardzo ważne dla FFP, to zmiana relacji z rolnikami jako dostawcami ziemniaków na parterów biznesowych, którzy rozumieją potrzeby fabryki i liczą również na zrozumienie swoich priorytetów przez przetwórców rolno-spożywczych.

Czytaj także:
Nawożenie precyzyjne
Bilansowanie składników pokarmowych – bilans azotu
Komu najbardziej opłaca się rolnictwo zrównoważone?

Temat zrównoważenia nie odnosi się tylko do rolnictwa, ale również do zarządzania firmą. Jak wygląda ono w Farm Frites Poland?
Zrównoważony rozwój to sposób działania naszej firmy. Wdrożyliśmy go już kilka lat temu, i staramy się trzymać tej zasady oraz wprowadzać ją wśród dostawców, nie tylko ziemniaków.
Zrównoważony rozwój to dla Farm Frites Poland stabilny rozwój z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego z jego zasobami oraz przy założeniu zysku, który, co pragnę podkreślić, nie jest maksymalizowany krótkoterminowo, ale który pozwoli na stabilny rozwój w długiej perspektywie czasu.
Cały czas staramy się ograniczać negatywny wpływ fabryki na środowisko naturalne podejmując działania, które zmniejszają zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, emisje gazów. Takie działania to nie tylko poprawa środowiska, ale również pozytywny wpływ na wynik finansowy, który firmie zapewnia stabilizację, a lokalnej społeczności miejsca pracy. Opracowujemy obecnie raport społecznej odpowiedzialności FFP, który szczegółowo opisze nasze działalności na rzecz pracowników, środowiska oraz lokalnej społeczności.

Redakcja AgroNews, fot. FFP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here