Copa-Cogeca: Polityka rolna UE to biurokratyczne monstrum. Wymaga uproszczenia

Copa-Cogeca, europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu z udziałem Phila Hogana, nowego komisarza UE ds. rolnictwa. W trakcie spotkania przedstawiciele Copa-Cogeca podkreślili potrzebę uproszczenia unijnej polityki rolnej. Ich zdaniem polityka rolna w obecnym stanie to biurokratyczne monstrum.

 

\"rolnictwo,

 

Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem p. Hogana, nowego komisarza UE ds. rolnictwa, przewodniczący organizacji rolniczych z całej Europie pochwalili jego plany dot. uproszczenia unijnej polityki rolnej oraz wskazali obszary, w których potrzeba działań.

Albert Jan Maat, przewodniczący Copa, przestrzegł przed nadmierną biurokracją w nowej wspólnej polityce rolnej (WPR), ze szczególnym naciskiem na skomplikowane instrumenty zazieleniania, oraz przed ryzykiem stosowania odmiennych polityk w różnych państwach członkowskich. Ponadto rolnicy obawiają się, że czas upływa, a oni nie znają jeszcze wszystkich zasad niezbędnych do wdrożenia WPR. Maat wezwał więc Komisję Europejską do zapewnienia pewnej tolerancji dla rolników podczas wdrażania nowych instrumentów w pierwszym roku obowiązywania reformy. Powiedział, że należy również jak najszybciej wyjaśnić wszelkie wątpliwości dot. zazieleniania oraz przekonać władze krajowe do udzielania rolnikom pomocy i porad.

Christian Pèes, przewodniczący Cogeca, podkreślił, że w tym momencie reszta świata koncentruje się na produkowaniu większej ilości żywności, dlatego też należy zagwarantować, że instrumenty zazieleniania nie pociągną za sobą wyłączania gruntów z produkcji. Rolnicy i spółdzielnie oczekują rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron, które umożliwią ochronę zasobów naturalnych oraz zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, a jednocześnie zagwarantują im rentowność i możliwość udzielenia odpowiedzi na wzrost popytu.

Dlatego też Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie, gdy Hogan określił uproszczenie polityki rolnej priorytetem nowej Komisji. Hogan wspomniał o planach rozpoczęcia szczegółowej kontroli w celu zidentyfikowania obszarów i elementów, które można uprościć. Powiedział, że przedstawi wyniki w ciągu pierwszego roku swojej kadencji. Obecni na posiedzeniu przewodniczący organizacji i spółdzielni rolniczych z całej Europy przyjęli to z zadowoleniem.

Czytaj także:

Polscy producenci mleka nie dostaną rekompensat. Ale nasi sąsiedzi już tak
Zazielenienie będzie odroczone?
PROW nie zdąży na czas?

Wezwali także Komisarza do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.

Co więcej, wielu europejskich rolników i spółdzielni cierpi w wyniku kryzysu wywołanego rosyjskim embargiem. Copa-Cogeca zaapelowała więc o bardziej ukierunkowane wsparcie, szczególnie dla tych w najgorszej sytuacji. Łotwa, Estonia, Litwa i Finlandia z dnia na dzień straciły swój najważniejszy rynek eksportowy dla produktów mlecznych, w szczególności serów. Maat podkreślił, że w niektórych przypadkach ceny spadły o ok. 30 proc. Dodał, że potrzeba także działań w sektorze warzyw i owoców, wieprzowiny i wołowiny.
 
Pèes zwrócił uwagę na potrzebę udzielenia wsparcia w celu znalezienia nowych rynków zbytu, np. w gospodarkach wschodzących, oraz zniesienia barier sanitarnych i innych nieuzasadnionych przeszkód w handlu. Należy również zorganizować kampanie promocyjne. Kluczem jest solidarność. Na zakończenie dodał, że w budżecie na 2015 r. należy przewidzieć dodatkowe instrumenty wsparcia w celu rozwiązania tych problemów, tak aby zapobiec załamaniu się rynków oraz porzucaniu działalności przez rolników i spółdzielnie.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here