Credit Agricole: Relatywnie niskie ceny wieprzowiny zwiększyły jej spożycie

W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r. Są to dane bilansowe, które obejmują roczne spożycie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w gastronomii oraz w placówkach żywienia zbiorowego.

 

\"rolnictwo,
 

W danych na szczególną uwagę zdaniem ekonomistów Credit Agricole zasługuje pierwsze od 2009 r. obniżenie spożycia drobiu o 3,9 proc. do 27,1 kg, przy jednoczesnym wzroście konsumpcji wieprzowiny o 5,9 proc. do 41,4 kg.

– W naszej ocenie jest to efekt obserwowanej w 2015 r. poprawy relatywnej konkurencyjności cenowej wieprzowiny względem drobiu – wyjaśnia Jakub Olipra, ekonomista banku.

Analitycy zwracają także uwagę, że spożycie wołowiny zmniejszyło się w 2015 r. o 25 proc. do 1,2 kg, co wskazuje na coraz mniejsze znaczenie tego gatunku mięsa w strukturze spożycia.

– Biorąc pod uwagę zmiany strukturalne popytu na mięso w Polsce (rosnący popyt na białe mięso kosztem czerwonego mięsa) oraz obserwowany w ostatnich miesiącach silny wzrost cen skupu żywca wieprzowego (por. AGROpuls z 19.08.2016) można oczekiwać, że odnotowany w 2015 r. spadek konsumpcji drobiu był przejściowy. W efekcie oczekujemy, że w kolejnych latach udział drobiu w strukturze spożycia mięsa w Polsce będzie się zwiększał kosztem wieprzowiny oraz wołowiny – prognozuje Olipra.

Zdaniem Olipry w strukturze danych warto zwrócić uwagę również na kontynuację wzrostu spożycia owoców (wzrost o 12,8proc. do 53 kg) i warzyw (wzrost o 1,0 proc. do 105 kg). Jednocześnie utrzymuje się trend wzrostowy konsumpcji bilansowej mleka (wzrost o 3,9 proc. do 213 l) i masła (wzrost o 7,1 proc. do 4,5 kg).
Na uwagę zasługuje również kontynuacja trendu spadkowego widocznego w przypadku produktów zbożowych (spadek o 2,8proc. do 103 kg) oraz ziemniaków (spadek o 1,0 proc. do 100 kg).

– W porównaniu do 2000 r. konsumpcja w tych kategoriach zmniejszyła się odpowiednio o 14,2 proc. i 25,4 proc. Tym samym istnieje niskie prawdopodobieństwo odwrócenia tej tendencji w najbliższych latach – wyjaśnia Jakub Olipra.

Redakcja AgroNews, fot. Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here