Dlaczego siejemy coraz mniej buraków cukrowych

W kwietniu br. zakończono siewy buraków cukrowych, które ze względu na przedłużającą się zimę były znacznie opóźnione w porównaniu z sezonem poprzednim – informuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Według wstępnych szacunków powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w 2013 r. wynosi ok. 185 tys. ha i jest o 4,2% mniejsza niż przed rokiem. Powodem spadku powierzchni uprawy jest zmniejszenie kontraktacji na skutek zaliczenia części cukru wyprodukowanego w kampanii 2012/2013 na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2013/2014.
 

 

\"Dlaczego

 

Jeżeli plony buraków cukrowych wyniosą ok. 60 ton/ha, to zbiory ukształtują się na poziomie 11,1 mln ton, a produkcja cukru może wynieść 1670-1700 tys. ton. W 2012 r. średnia cena skupu buraków cukrowych wyniosła 137,2 zł/tonę i była o 4,7% mniejsza niż przed rokiem. Powodem spadku cen była aprecjacja złotego względem euro, w wyniku której minimalna cena skupu spadła także o 4,7% do 108,7 zł/tonę. Na spadek cen skupu wpływ wywarły także niższe ceny cukru na rynku wewnętrznym i światowym. Spadek cen skupu przy rosnących kosztach produkcji negatywnie wpłynął na dochodowość uprawy buraków cukrowych.

 

Dochodowość uprawy buraków spadła także w porównaniu z podstawowymi kierunkami produkcji rolniczej. Wyjątek stanowiły jedynie ziemniaki, których ceny skupu zmalały w większym stopniu niż buraków cukrowych. Spożycie cukru w gospodarstwach domowych wyniosło w 2012 r. 14,16 kg/osobę i było takie samo jak przed rokiem. Nie nastąpiły większe zmiany konsumpcji w poszczególnych typach gospodarstw domowych. Największe spożycie występuje w rodzinach rolniczych (21,6 kg/osobę) oraz emerytów i rencistów (19,56 kg/ osobę). W gospodarstwach domowych pracowników i osób pracujących na własny rachunek spożycie na osobę wynosiło odpowiednio 12,0 kg i 10,8 kg. Niska konsumpcja cukru w gospodarstwach domowych, jest rekompensowana rosnącym zużyciem w przemyśle spożywczym.

Czytaj także:
Dostawa cukru surowego największa od 25 lat!

Takich cen cukru nie było od lat!
Jak zwalczyć chwasty w burakach

W dłuższym okresie zmienia się model konsumpcji w gospodarstwach domowych. Maleje spożycie cukru, a wzrasta konsumpcja przemysłowych artykułów spożywczych zawierających cukier. Stymulatorem wzrostu przemysłowego zużycia cukru jest także rosnący eksport produktów rolno-spożywczych. Ceny cukru na rynku krajowym powoli spadają pod wpływem dużej podaży z kampanii 2012/2013 oraz malejących cen na rynku międzynarodowym. W marcu br. ceny zbytu cukru paczkowanego spadły o 0,9% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 3,29 zł/kg.

Ceny zbytu cukru workowanego, który jest zużywany w przemyśle przetwórczym, charakteryzowały się mniejszą dynamiką spadku (0,3%) i ukształtowały się na poziomie 3,24 zł/kg. Relatywnie wysokie ceny zbytu, przy spadku cen skupu buraków cukrowych korzystnie wpłynęły na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego. W handlu detalicznym ceny spadły o 0,8% do 3,83 zł. W okresie styczeń-luty 2013 r. eksport cukru wyniósł 60 tys. ton. Większość cukru sprzedano na rynku unijnym (42,2 tys. ton), w tym przede wszystkim do Niemiec (15 tys. ton), Słowacji (8 tys. ton) i do Czech (5 tys. ton). W krajach członkowskich UE eksporterzy uzyskiwali ceny ok. 750 EUR/tonę. Cukier eksportowano także do Mołdawii, Syrii i Izraela, ale ceny transakcyjne były znacznie niższe (390 EUR/tonę). Import wyniósł 29 tys. ton, w tym z Mozambiku 19,8 tys. ton. Ceny płacone w imporcie wynosiły 690 EUR/tonę.

Z krajów UE importowano niewielkie ilości cukru (3 tys. ton) po wysokich cenach 915 EUR/tonę. Duża podaż cukru na rynku światowym powoduje, że ceny utrzymują się na poziomie niższym niż w latach 2011-2012. Według danych F.O. Licht w maju br. światowe ceny cukru surowego spadły do 390 USD/tonę, a cukru białego do 500 USD/tonę. W ciągu najbliższego roku nie są przewidywane większe zmiany cen światowych. W kontraktach terminowych na koniec 2013 r. i początek 2014 r. ceny cukru surowego wynoszą 400- 420 USD/ t, a cukru białego 500-520 USD/t.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Analizy Rynkowe 2009, www.ierigz.waw.pl, fot. sxc.hu
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here