Dobre prognozy dla wołowiny

Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej z lipca br., w 2014 r. produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii ukształtuje się na poziomie 7 mln 522 tys. ton, tj. będzie o 1,4% większa niż w 2013 r. (w 2013 r. obniżyła się aż 3,9%) – podaje zespół monitoringu zagranicznych rynków rolnych.

W 2015 r. wytwórczość tego gatunku mięsa zwiększy się o kolejne 2,3% do 7 mln 692 tys. ton. Wzrost ten będzie odzwierciedleniem procesu powiększania się stada bydła mlecznego w większej liczbie krajów UE, co z kolei jest wynikiem wyższych cen mleka, a także zniesienia kwot mlecznych od 2015 r.

 

\"\"

 

W pierwszych czterech miesiącach zanotowano spadek przywozu mięsa wołowego (-4,7%) do Wspólnoty. Dostawy tego gatunku mięsa z Brazylii utrzymywały się na stabilnym poziomie, obniżyły się za to z Urugwaju oraz Argentyny. Rynek unijny stał się nieco mniej atrakcyjny w porównaniu z rynkiem azjatyckim, w szczególności chińskim. Więcej wołowiny z Ameryki Południowej trafiało także do Rosji. Tym niemniej Komisja Europejska prognozuje, że w dalszej części roku dostawy wołowiny do Wspólnoty nieco się zwiększą.

W br. Wspólnota sprowadzi prawdopodobnie 301 tys. ton wołowiny, tj. o 0,9% mniej niż przed rokiem. W 2015 r. import ten będzie na podobnym poziomie. Po dwóch latach znacznego spadku produkcji wołowiny na rynku unijnym, odbudowa wytwórczości tego gatunku mięsa wpłynie na wzrost jego wywozu.

Jak prognozuje Komisja w 2014 r. kraje Wspólnoty wyeksportują prawdopodobnie 169 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 4,6% więcej niż przed rokiem. W następnym roku dynamika wzrostu eksportu będzie już mniejsza, i osłabnie do poziomu 1%. W 2014 r. spożycie wołowiny ogółem w Unii (UE-28) wzrośnie o 1,2% do 7 mln 655 tys. ton, natomiast w 2015 r. zwiększy się prawdopodobnie o dalsze 2,2%. Spożycie wołowiny przypadające na jednego mieszkańca w 2014 r. będzie kształtowało się na poziomie 10,5 kg/osobę (w wadze produktu), tj. o 0,9% większym niż w 2013 r.  

Źródło: FAMMU/FAPA, 
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu       
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here