Dobre wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2015 roku

Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 2,8 mld zł (wobec 2,7 mld zł w IQ 2014r.) przy zysku netto na poziomie blisko 306 mln zł (wobec 151 mln zł w IQ 2014r.). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie o 163 mln zł osiągając poziom 485 mln zł wobec 322 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

\"rolnictwo,

 

– W standardowo najmocniejszym rokrocznie kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, głównie za sprawą sytuacji w segmencie Nawozowym. Przyczyniła się do tego łagodna aura, która sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozów w kraju. W segmentach Tworzywa i Chemia zauważalny był spadek cen produktów determinowany spadkami na rynku ropy i surowców ropopochodnych. W przypadku eksportu deprecjacja złotówki wzmocniła naszą konkurencyjność a ceny surowców strategicznych poprawiły sytuację po stronie kosztowej – komentuje wyniki kwartału Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za finanse.

W segmencie Nawozowym zauważalny był wzrost o blisko 13 proc. tj 202 mln zł r/r przychodów ze sprzedaży. Dodatnia dynamika sprzedaży zrealizowana została wskutek zwiększonej sprzedaży wolumenowej nawozów wieloskładnikowych (głownie NPK i DAP) wspartej jednocześnie zwyżką cen nawozów dwuskładnikowych (DAP) oraz nawozów saletrzanych zarówno na rynku krajowym,  jak i zagranicznym. Powyższe tendencje wespół z pozytywnymi trendami w kształtowaniu się poziomów surowców energetycznych (gaz, węgiel) pozwoliły wygenerować lepszą marże EBITDA na poziome rentowności 21 proc. (w stosunku do 14 proc. w analogicznym okresem roku ubiegłego).

W segmencie Tworzyw głównie na skutek spadku notowań ropy i idących za tym spadków cen benzenu i fenolu marża EBITDA (nieznacznie poniżej 0 proc.) wykazuje porównywalny poziom w ujęciu r/r przy spadku wartościowym sprzedaży o blisko 9 proc. Nieznacznie wyższe koszty sprzedaży wynikały ze zwiększonej sprzedaży wolumenowej Poliamdu 6 będącej efektem przyrostu produkcji (niższa produkcja w okresie IQ 2014r.).

Czytaj także:
Znaczący w Polsce, obecni na świecie. Grupa Azoty podsumowała rok
Kolejna inwestycja puławskich Azotów oddana do użytku

Segment Chemia odnotował spadek przychodów (o blisko 6 proc. r/r) nieznacznie pogarszając także marże EBITDA do poziomu 9 proc. z 10 proc. w IQ 2014r.  Efekt spadkowy sprzedaży wynikał w dużej mierze z obniżki cen w segmencie OXO, gdzie ceny sprzedaży produktów podążały za spadkiem kluczowych surowców ropopochodnych (propylen / ortoksylen). Dodatkowo presje cenowe w biznesie Pigmentów (bieli tytanowej) wskutek zwiększonej podaży produktu na rynku wpłynęły na spadek realizowanej marży operacyjnej.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy
Puławska Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 175 mln zł (98 mln zł w 1Q 2014r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie nieznacznie ponad 1 mld zł wobec 0,98 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police
Policka Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2015r. zysk netto na poziomie 51 mln zł wobec 17 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 746 mln zł wobec 632 mln w IQ 2014r.   

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za pierwszy kwartał  2015r. zysk netto na poziomie 60 mln zł wobec 38 mln zł w IQ roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 534 mln zł (572 mln zł w IQ 2014r.).

Grupa Azoty to europejski lider w produkcji chemicznej. To firma nastawiona na innowacyjność i przyszłość. Z powodzeniem konkuruje z największymi światowymi firmami chemicznymi. Grupa Azoty oferuje swoim klientom bogaty portfel produktów – od nawozów azotowych, wieloskładnikowych i fosforowych oraz tworzyw konstrukcyjnych po alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty. Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł. Grupa dysponuje własną infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. Do 2020 roku spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 7 mld złotych, a dla swoich klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru. W zakresie chemikaliów celem Grupy Azoty jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy, plastyfikatorów i alkoholi OXO w regionie Centralnej i Wschodniej Europy oraz rozwój sprzedaży pozostałych chemikaliów znajdujących się w portfelu Grupy.

Redakcja AgroNews, fot. Grupa Azoty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here