Dobrostan a techniczne wyposażenie produkcji zwierzęcej

Warunki utrzymania zwierząt inwentarskich przekładają się na ich komfort, samopoczucie i bezpieczeństwo.