Dobrostan zwierząt pod lupą. Kontrole także w Polsce

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dokument informacyjny na temat unijnych inicjatyw mających zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz poprawić koordynację działań w zakresie dobrostanu zwierząt i wspólnej polityki rolnej.

rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, ustawa o ochronie zwierząt, Europejski Trybunał Obrachunkowy,

Dokumenty informacyjne zawierają informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku i są wydawane po ogłoszeniu kontroli. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. W celu pogłębienia komunikacji z zainteresowanymi stronami w każdym tego typu dokumencie znajduje się część informująca o możliwości nawiązania kontaktu z zespołem kontrolnym za pośrednictwem specjalnego adresu poczty elektronicznej.

Trwają kontrole

Podstawę opublikowanego dokumentu informacyjnego stanowią trwające prace kontrolne dotyczące skuteczności działań UE na rzecz dobrostanu zwierząt. Zakres kontroli ogranicza się do zwierząt gospodarskich, gdyż to do nich odnosi się większość unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Szacuje się, że w UE hoduje się 4,5 mld kurcząt, kurek niosek i indyków oraz około 330 mln krów, świń, kóz i owiec. Poza okresem chowu zwierząt w gospodarstwie kontrola obejmie też ich transport i ubój.

Żeby zwierzętom żyło się lepiej

Środki z unijnych funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przydzielone na „płatności z tytułu dobrostanu zwierząt” na okres 2014 2020 wynoszą około 1,5 mld euro. Podejmowane działania mają na celu zachęcenie do podniesienia poziomu dobrostanu powyżej unijnych i krajowych wymogów minimalnych.

Polska też pod lupą

Kontrola obejmuje wizyty w pięciu państwach członkowskich: w Rumunii, Polsce, we Francji, Włoszech i w Niemczech. Kieruje nią członek Trybunału Janusz Wojciechowski, a sprawozdanie z niej ma zostać opublikowane pod koniec 2018 r.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here