Droższe zboża, tańszy drób. Sprawdź ceny produktów rolnych

W październiku 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości zbóż, żywca wołowego i mleka. Niższe były ceny owsa, a także żywca wieprzowego i drobiowego. Z kolei na targowiskach niższe były ceny ziarna pszenicy i żyta. Spadły też ceny żywca wołowego i prosiąt na chów. W skali miesiąca na obu rynkach staniały ziemniaki.

rolnictwo, portal rolny, ziemniaki, ceny ziemniaków, gus, ceny mleka, ceny trzody chlewnej

– Na przestrzeni roku, zarówno w skupie jak i na targowiskach, wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. Utrzymał się wzrost ceny skupu mleka krowiego osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Niższe były tylko w skupie ceny owsa, ziemniaków i żywca wieprzowego – komentuje ceny podane przez GUS Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.

Ceny zbóż

W październiku 2017 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 64,88 zł/dt i były wyższe o 0,5 proc. niż przed miesiącem i o 6,3 proc. w porównaniu z wrześniem 2016 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (78,89 zł/dt) były o 0,6 proc. niższe od cen notowanych przed miesiącem. Natomiast w stosunku do października 2016 r. wzrosły o 7,2 proc.

Za żyto w skupie płacono 55,04 zł/dt, czyli o 2,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 7,4 proc. więcej
w odniesieni do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku
do ubiegłego miesiąca nieznacznie spadły (o 0,2 proc.) do poziomu 64,39 zł/dt, ale na przestrzeni roku wzrosły o 9,8 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wyniosły 63,57 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem
o 2,4 proc., a w ujęciu rocznym o 7,2 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 72,30 zł, czyli o 0,5 proc. więcej niż we wrześniu br. i o 7,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

W październiku 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,21 zł/dt i wzrosły o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.
Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 70,01 zł, czyli o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 10,0 proc. więcej niż w październiku 2016 r.

Ceny owsa w skupie kształtowały się na poziomie 51,01 zł/dt i były niższe o 1,3 proc. zarówno
w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w skali roku. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,16 zł, czyli o 0,5 proc. więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Niższe ceny ziemniaków

W październiku 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 26,86 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 3,2 proc., natomiast w skali roku 5,4 proc. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 85,66 zł, czyli o 3,1 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 8,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

– Na takie zróżnicowanie cen miał wpływ sezonowy skup ziemniaków skrobiowych, których cena była bardzo niska – 22,28 zł/dt, a udział w skupie stanowił ponad 70 proc. – wyjaśniają analitycy GUS.

Duży spadek cen trzody chlewnej

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,84 zł/kg i były znacznie niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i takim samym okresem poprzedniego roku – odpowiednio mniej o 8,4 i 3,5 proc. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,48 zł, czyli więcej o 0,6 proc. niż przed miesiącem i o 10,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 187,59 zł/szt. Cena ta była niższa w stosunku
do poprzedniego miesiąca o 0,9 proc., ale w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 12,5 proc.

W październiku 2017 r. znacznie pogorszyła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 8,2 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,7 wobec 7,3 przed miesiącem).

Wzrost cen bydła

Ceny skupu żywca wołowego (6,44 zł/kg) w skali miesiąca wzrosły o 2,2 proc., a w skali roku o 10,0 proc. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,85 zł/kg i były niższe o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 8,7 proc. wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku.

Tańszy drób

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 0,8 proc., do poziomu 3,83 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 7,8 proc.

Rekordowe ceny mleka

Za 1 hl mleka płacono w skupie 148,42 zł, czyli o 2,4 proc. więcej niż przed miesiącem i aż o 23,4 proc. więcej
niż przed rokiem. To najwyższy poziom cen skupu mleka od marca 2014 r.

Analitycy rynkowi przewidują, że w grudniu zakłady mleczarskie zapłacą jeszcze więcej za mleko.

– Mimo obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku cen produktów mlecznych, uwzględniając korzystne efekty sezonowe można oczekiwać, że w grudniu cena skupu mleka osiągnie maksimum. Jednocześnie uważamy, że przekroczy ona poziom z poprzedniego szczytu cyklu na rynku mleka z grudnia 2013 roku – 153,93 zł/hl – wyjaśnia Jakub Olipra.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here