Dyskusja na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podsekretarz stanu Marian Zalewski przewodniczył w dniach 13 i 14 grudnia 2010 r. obradom Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Posiedzenie odbywało się w Sandomierzu. Uczestniczyli w nim członkowie komitetu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz województwa świętokrzyskiego.

W pierwszym dniu posiedzenia Komitetu odbyły się 2 wizyty studyjne:

– w miejscowości Okół w Gminie Bałtów, gdzie zaprezentowano operację „Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół” zrealizowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oraz
– w miejscowości Usarzów w Gminie Lipnik, gdzie zaprezentowano projekt „Modernizacja parku maszynowego, plantacji sadowniczych i budowa chłodni owoców w celu bardziej efektywnego wykonywania prac w gospodarstwie oraz wzrost wartości dodanej” zrealizowany w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych.”

W drugim dniu posiedzenia Komitetu odbyła się szeroka dyskusja na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu realizacji Programu, aktualnego stanu uzgodnień z KE zmian PROW 2007 – 2013, działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Omawiano również wyniki „Oceny średniookresowej PROW 2007-2013”.

Podczas posiedzenia podjęto szereg istotnych inicjatyw, w tym 5 uchwał. Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych jest istotnym czynnikiem procesu monitorowania realizacji PROW 2007-2013.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here