\”Działania KE są mało efektywne i nieprzejrzyste\”

22 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie robocze z delegacją Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji Królestwa Niderlandów nt. przyszłości WPR po 2013 r. Delegacji holenderskiej przewodniczyli dyrektor generalny Hans Hoogeveen oraz ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Marcel Kurpershoek. Stronie polskiej przewodniczyła radca generalny Zofia Krzyżanowska.

W trakcie spotkania poruszono takie tematy jak: budżet WPR, alokacje środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie, proporcje środków finansowych w I i II filarze, system płatności bezpośrednich (zazielenienie, ONW, wsparcie małych gospodarstw, definicja „aktywnego rolnika”, zasada wzajemnej zgodności), uproszczenie WPR, kwoty mleczne, obszary Natura 2000.

Obie strony opowiedziały się za utrzymaniem obecnego budżetu WPR, ambitną reformą WPR, ukierunkowaną na zwiększenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa, potrzebą realnego uproszczenia WPR, w tym kontroli płatności bezpośrednich, odejściem od kryteriów historycznych ustalania płatności na rzecz systemu wielopoziomowego. Opowiedziały się także przeciwko renacjonalizacji WPR. Uznały, że działalność rolnicza na obszarach ONW, HNV i Natura 2000 powinna być odpowiednio wspierana, a ograniczenie liczby beneficjentów płatności bezpośrednich do „aktywnych rolników” jest kwestią skomplikowaną, nie mającą wiele wspólnego z uproszczeniem WPR. Zgodziły się, że dotychczasowe działania Komisji Europejskiej w zakresie uproszczenia są mało efektywne i nieprzejrzyste.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here