Dziś debata unijnych ministrów rolnictwa na temat trudnej sytuacji na rynkach

Dziś w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu weźmie udział także szef polskiego resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

 

\"rolnictwo,

 

– W ramach spotkania ministrów rolnictwa przeprowadzona zostanie kolejna debata na temat trudnej sytuacji na rynkach. Komisja Europejska przekaże informacje na temat bieżącej sytuacji. Ponadto w trakcie posiedzenia odbędzie się wymiana poglądów dotyczących rolnictwa i klimatu oraz uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej – informuje ministerstwo rolnictwa.

Dodatkowo zaplanowano rozmowy na temat ustanowienia platformy UE ds. dobrostanu zwierząt oraz badań eurobarometru na temat dobrostanu zwierząt.

Jednym z tematów poruszonych podczas obrad będzie redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego. Wniosek o dyskusję w tej sprawie złożyła Polska. 

Ponadto omówione zostaną następujące tematy:

  • Podwójne normy w zakresie jakości żywności − informacje przekazane przez delegację Republiki Czeskiej;
  • Sytuacja kryzysowa na rynku mleka − wniosek delegacji chorwackiej;
  • Sytuacja na rynkach towarowych – wynik posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej i Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii (Praga, 29 kwietnia 2016 r.) – wniosek delegacji Republiki Czeskiej;
  • Niedawne poważne szkody dla produkcji rolnej spowodowane późnym mrozem i śniegiem – Informacje delegacji Austrii, Chorwacji, republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii;
  • Posiedzenie ministrów rolnictwa grupy G7 (Niigata, Japonia, 23-24 kwietnia 2016 r.) − informacje przekazane przez Komisję;
  •  TTIP – 13. runda negocjacji − wniosek delegacji Austrii;
  •  Ochrona oznaczeń geograficznych w negocjacjach handlowych − wniosek delegacji greckiej.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here