Efektywność herbicydu Glean 75 WG

W sezonie 2005/2006, w jednym doświadczeniu na odmianie Tonacja, w optymalnym terminie siewu, skuteczność herbicydu Glean®, stosowanego w terminie T0 (po siewie), w dawce 20 g/ha, temperatura średnia 13,6oC, wynosiła 78% dla samosiewów rzepaku, 97% dla jasnot, 78% dla fiołka polnego (przy 66 szt/m2 na kontroli), 85% dla przytulii czepnej, 90% dla rumianu polnego oraz 82% dla miotły zbożowej (przy 7 szt/m2 na kontroli). Przyrost plonu ziarna w efekcie jego zastosowania wynosił 8,2 dt/ha (10,4%).

W terminie T1 (w fazie 1 liścia), w dawce 20 g/ha, temperatura średnia 5,8oC, skuteczność herbicydu wyniosła 100% dla samosiewów rzepaku, jasnot i fiołka polnego (74 szt/m2 na kontroli), rumianu polnego i miotły zbożowej (6 szt/m2 na kontroli), 93% dla przytulii czepnej. Efektywność w przyroście plonu ziarna w stosunku do kontroli wyniosła 16,2 dt/ha (20,1%).

W terminie T3 (koniec wegetacji), w temperaturze średniej 3,5oC, w dawce 20 g/ha, skuteczność herbicydu Glean® wynosiła 100% dla jasnot i rumianu polnego, 99% dla miotły zbożowej (12 szt/m2 na kontroli), 98% dla samosiewów rzepaku, 80% dla fiołka polnego (60 szt/m2 na kontroli) i 63% dla przytulii czepnej, a jego efektywność w stosunku do kontroli 10,7 dt/ha (13,0%).

W drugim doświadczeniu, przy opóźnionym terminie siewu pszenicy ozimej odmiany Tonacja, skuteczność tego herbicydu, stosowanego w dawce 20 g/ha, w terminie T0, wynosiła 100% dla samosiewów rzepaku i jasnot, 93% dla miotły zbożowej, 47% dla fiołka polnego i 20% dla przytulii czepnej, a przyrost plonu ziarna wyniosł aż 30,8 dt/ha w stosunku do kontroli (74,0%).

W terminie T1 skuteczność dla samosiewów rzepaku i jasnot wynosiła rownież 100%, dla miotły zbożowej 95%, fiołka polnego 78%, a przytulii czepnej 17%. Przyrost plonu ziarna był również bardzo wysoki i wynosił 38,7 dt/ha (93,0%).

W terminie T2, 100% skuteczność wykazywał Glean®, w tej samej dawce, na samosiewy rzepaku i jasnoty, 96% na fiołka polnego, 95% na miotłę zbożową oraz 30% na przytulię czepną, a jego efektywność wynosiła aż 41,8 dt/ha (100,5%).

W sezonie 2006/2007 herbicyd Glean® 75 WG stosowany w terminie T2 (w 1. dekadzie listopada), w dawce 20 g/ha, wykazywał wysoką skuteczność na jasnoty – 100%, na samosiewy rzepaku – 97% (przy 35 szt/m2 na kontroli), 98% na miotłę zbożową, 85% na fiołka polnego (36 szt/m2 na kontroli) oraz 17% na przytulię czepną, a jego efektywność była bardzo wysoka i wynosiła 36,9 dt/ha przyrostu plonu ziarna (53,1%).

W sezonie 2007/2008 przy stosowaniu herbicydu Glean® 75 WG w dawce 15 g/ha, w terminie T2 (na początku trzeciej dekady listopada), jego skuteczność była bardzo wysoka i wynosiła 100% dla samosiewów rzepaku, jasnot, fiołka polnego, rumianu polnego, przytulii czepnej i miotły zbożowej, przy niższym nasileniu chwastów na kontroli. Przyrost plonu ziarna wyniósł 7,0 dt/ha i był o 6,4% wyższy niż na kontroli. Dla porównania, przyrost plonu ziarna, po zastosowaniu mieszaniny herbicydów Glean® 15 g/ha + Granstar® 24 g/ha, wyniósł 11,1dt/ha, a przy mieszaninie Glean® 15 g/ha z IPU 1,6 l/ha – 10,1 dt/ha.

W drugim doświadczeniu, średnio na 5 odmianach pszenicy ozimej, skuteczność herbicydu Glean® 75 WG, stosowanego w terminie T2 (koniec pierwszej dekady listopada), wynosiła 100% dla jasnot, 99% dla miotły zbożowej (przy 17 szt/m2 na kontroli), 96% dla samosiewów rzepaku, 90% dla fiołka polnego (przy 16 szt/m2 na kontroli) i 74% dla przytulii czepnej, a przyrost plonu ziarna wyniósł 9,0 dt/ha (13,2%) i wahał się od 6,1 dt/ha w odmianie Finezja, do 13,7 dt/ha w odmianie Trend. 

Wnioski:

  • Do podstawowych chwastów występujących najliczniej w każdym sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej na Płaskowyżu Głubczyckim, na bardzo dobrych glebach, należą samosiewy rzepaku, fiołek polny, przytulia czepna i miotła zbożowa.
  • Zwalczanie tych chwastów należy bezwzględnie prowadzić jesienią, a w przypadku konieczności, głownie ze względu na przytulię czepną, stosować wiosenne poprawki.
  • Jednym z tańszych, o dobrej skuteczności, herbicydów do jesiennego stosowania jest Glean® 75 WG.
  • Można go stosować w rożnych fazach rozwojowych pszenicy ozimej, od siewu do końca wegetacji. Wyniki doświadczeń wskazują, że bardziej efektywnymi są zabiegi późniejsze.
  • Ze względu na niższą skuteczność zwalczania fiołka polnego i przytulii czepnej, można dla jej poprawienia stosować jego mieszaniny z innymi herbicydami, zwłaszcza zawierającymi diflufenikan.

Kazimierz Pyziak, SDOO Głubczyce

Żródło: Rolnicze Wieści (nr 3-2009), fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here