Fundusz ochrony przychodów rolniczych coraz bliżej. Znamy propozycje resortu

Resort rolnictwa skierował do konsultacji społecznych nowy projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Mają być one podzielone na branże – poinformował w środę wiceszef resortu rolnictwa Jacek Bogucki.

rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, fundusz ochrony dochodów rolniczych, Bogucki

Pierwszy projekt tej ustawy został przekazany do konsultacji społecznych w ubiegłym roku. Wówczas został krytycznie oceniony przez większość organizacji rolniczych.

Dlatego też resort rolnictwa przygotował nowe propozycje dotyczące korzystania przez rolników z częściowych rekompensat w nadzwyczajnych sytuacjach.

– Głównym wnioskiem była potrzeba rozdzielenia tych funduszy na branże. Taką pracę przeprowadziliśmy i w tej chwili projekt został ponownie skierowany do konsultacji – poinformował wiceminister.

Dodał, że nowym pomysłem zaproponowanym przez resort w projekcie jest możliwość wsparcia funduszu z budżetu Skarbu Państwa.

– Państwo mogłoby dopłacać połowę do środków wypłacanych z funduszu – mówił Bogucki.

Przypomniał, że w innych państwach europejskich takie fundusze funkcjonują od dawna i z powodzeniem wspierają rolników w sytuacjach kryzysowych. W Polsce  takiego mechanizmu do tej pory nie było. Fundusz ma uzupełnić system ubezpieczeń.

– Drugi filar w postaci ochrony przychodów rolniczych wydaje się być bardzo potrzebny – przekonuje Bogucki.

Resort rolnictwa pracuje obecnie nad zmianą sytemu ubezpieczeń rolniczych. Jednak, jak przyznaje wiceminister, prace te są trudne, zwłaszcza, że zbiegają się z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – suszą w 2015 roku, przymrozkami w 2016 i 2017 roku, czy dużymi opadami tej jesieni.

– Chcemy stworzyć powszechny i tani system ubezpieczeń dla rolników – zapewnił wiceminister.

Rekompensata w wysokości 70 proc. utraconych przychodów ma być wypłacana w przypadku:

  1. obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 % w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, przy czym przy obliczaniu średniego rocznego przychodu nie będzie uwzględniany przychód z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty; spadek przychodów skutkujący wypłatą rekompensat z funduszy może być spowodowany:
  • skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia działalności rolniczej,
  • w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin (w uzasadnieniu przywoływany jest przykład ASF, co może oznaczać, że branża może zostać obarczona kosztami choroby zwalczanej z urzędu),
  • w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
  • w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym,
  1. braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.

Do dysponowania środkami funduszy będzie ustawowo upoważniony Dyrektor Generalny KOWR.

Kamila Szałaj, fot. Danuta Adamiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here