Fusilade Forte – celuje w chwasty jednoliścienne

Skuteczne odchwaszczanie rzepaku jest głównym czynnikiem gwarantującym powodzenie jego uprawy.

Z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia zachwaszczenie trzeba eliminować jesienią. W pierwszych dniach wzrostu rzepaku straty spowodowane nadmierną konkurencją chwastów są największe. Opóźnianie zabiegu herbicydowego jesienią wpływa znacząco na obniżenie plonu rzepaku. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku może mieć jedynie charakter interwencyjny, gdy z różnych przyczyn chwasty nie zostały zniszczone zabiegami jesiennymi.

Skuteczne zwalczanie chwastów jesienią pozwala roślinom rzepaku ozimego lepiej się ukorzenić, wytworzyć silną rozetę i odpowiednio nisko osadzić szyjkę korzeniową. Tak rozwinięty rzepak jest lepiej przystosowany do tolerowania niskich temperatur. Wyeliminowanie kilku najbardziej uciążliwych chwastów w zasiewach rzepaku na początku wegetacji spowoduje, że młode rośliny prawidłowo rozwiną się w okresie jesiennym i dobrze przezimują. Z chwilą ruszenia wegetacji wiosną, chwasty nie będą już stanowiły żadnego problemu.

Siła, Uniwersalność, Szybkość – dzięki zaawansowanej technologii

Technologia ISO-link zapewnia:

  • dokładne pokrycie powierzchni chwastów, przyleganie nawet do trudno zwilżanych powierzchni pokrytych woskiem lub włoskami, szybkie wchłanianie substancji biologicznie czynnej z powierzchni rośliny, szybkie działanie preparatu – szybsze zniszczenie chwastów,
  • długotrwałe działania na chwasty wieloletnie, bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej,
  • odporność na zmywanie przez deszcz, zwiększoną skuteczność w warunkach suszy,
  • możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami.

Warto pamiętać, że herbicydy najskuteczniej zwalczają chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Z tego względu stosowanie tych preparatów na samym początku wegetacji daje najlepsze efekty.

Dlaczego jesienią warto zwalczać samosiewy zbóż w uprawie rzepaku?

Samosiewy zbóż stanowią silną konkurencję dla młodych siewek rzepaku. Powodują nadmierne wyniesienie pąka wierzchołkowego i osłabienie roślin, następstwem czego jest wymarzanie rzepaku.

Niewłaściwa ochrona rzepaku przed chwastami może prowadzić do ogromnej utraty plonu, sięgającej w skrajnych przypadkach do 75 %.

Samosiewy zbóż jarych powodują znaczne wypady roślin rzepaku w czasie zimy. Mimo, iż same nie są w stanie zimy przeżyć i w wiosennym okresie nie konkurują już z pozostałymi roślinami rzepaku, to ich negatywny wpływ na plon pozostaje widoczny do końca wegetacji.

Samosiewy zbóż jarych należy zwalczać jesienią, ponieważ nie wymarzają w okresie zimy. To właśnie pozostawione jesienią samosiewy zbóż jarych znacznie obniżają plon rzepaku.

Dlaczego Fusilade Forte®?

Na polach, na których zastosowano powschodowy zabieg preparatem Fusilade Forte®, w fazie rozwoju rzepaku 3-4 liści, stwierdzono bardzo wysoki poziom skuteczności zwalczania chwastów jednoliściennych sięgający 95% w okresie jesiennym i 100% po przezimowaniu.

Źródło: Nufarm
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here