Generali przejmuje Concordię

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych i antymonopolowych, w tym między innymi po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Generali zawarło finalną umowę przejęcia pełnej kontroli nad polskim zakładem ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia na życie Concordia Capital SA oraz zakładem ubezpieczeń Concordia Polska TUW, oferującym ubezpieczenia majątkowe, od ich niemieckich akcjonariuszy Concordia Versicherung i Vereinigte Hagelversicherung.

Generali przejmuje Concordię, rolnik, rolnictwo, Concordia, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia upraw

Umowy z głównymi niemieckimi udziałowcami Concordii – Concordia Versicherung i Vereinigte Hagelversicherung zostały podpisane w maju 2018 r. Po otrzymaniu niezbędnych zgód, finalna umowa została podpisana 29 listopada 2018 r.; następnie nastąpi proces integracji spółek Concordia ze strukturami Generali w Polsce.

Jak powiedział Andrea Simoncelli, Prezes Zarządu Generali Polska: “Cieszymy się z rozszerzenia działalności w Polsce. Przejęcie to da klientom Concordii dostęp do pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych. Przejęcie Concordii umożliwi nam zbalansowanie naszego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych oraz zdywersyfikowanie kanałów sprzedaży i obecności w regionach. Dzięki temu przejęciu rozszerzymy portfolio naszych produktów, wchodząc na rynek ubezpieczeń upraw rolnych. Concordia to silny techniczny zespół, wyspecjalizowany w ubezpieczeniach rolnych, który chcemy rozwijać i wzmacniać.”

To nie jest jedyna akwizycja Generali w Polsce. Ostatnio Generali ogłosiło przejęcie Union Investment TFI S.A., jednej z największych w Polsce firm zarządzających aktywami z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro.

Mająca swoją siedzibę w Poznaniu, Concordia Polska ma 14 oddziałów i ponad 40 agencji oraz współpracuje z ponad 2000 brokerów. Concordia świadczy usługi ubezpieczeniowe w Polsce od 20 lat. Jest jednym z wiodących graczy w segmencie ubezpieczeń rolniczych, ma 330 000 klientów. Przypis składki Concordii w Polsce w 2017 roku wyniósł 120 mln euro.

Nowy skład zarządu spółek Concordia

Z dniem 1 grudnia 2018 r. zmienia się skład Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW. Zostanie on wzmocniony przez osoby z Generali Polska.
Maciej Fedyna – członek Zarządu spółek Generali Polska – został powołany do Zarządu oraz będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Concordia Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A.

Powołanie Macieja Fedyny na stanowisko Prezesa Zarządu wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie organy.

W skład Zarządu spółek Concordia od 1 grudnia 2018 r. wchodzą również, w przypadku WTUŻiR Concordia Capital SA: Rajmund Rusiecki, Jakub Jacewicz, Grzegorz Kukla i Paweł Zawisza, natomiast Concordia Polska TUW: Wojciech Abłażej, Jakub Jacewicz, Grzegorz Kukla, Michael Lösche i Paweł Zawisza.

Jednym z najważniejszych zadań nowego Zarządu będzie integracja spółek w celu wzmocnienia pozycji nowych podmiotów i całej Grupy Generali w segmencie ubezpieczeń rolnych oraz zapewnienia kompleksowej oferty ubezpieczeniowej, skierowanej do przedsiębiorców rolnych i sektora bankowości spółdzielczej, wykorzystując przy tym pełnię potencjału Grupy.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here