Gleba ważnym czynnikiem wpływającym na klimat

Terytorium Polski leży w strefie klimatów umiarkowanych, w grupie klimatów ciepłych. Jest to konsekwencją położenia w średnich szerokościach geograficznych i związanych z tym znacznych zmian wysokości górowania Słońca nad horyzontem w ciągu roku.  Klimat położonej w środkowej części kontynentu Polski jest określany jako umiarkowany ciepły przejściowy (między typem morskim a kontynentalnym). Cechy charakterystyczne klimatu Polski: zróżnicowanie rocznej amplitudy temperatury powietrza – najniższa jest na zachodzie kraju, … Czytaj dalej Gleba ważnym czynnikiem wpływającym na klimat