Gołębie w gospodarstwach rolnych

Chów gołębi coraz bardziej popularny.