GUS: na wsi coraz lepiej, ale nadal skromniej niż w mieście

Mieszkańcy wsi wydają na osobę o 30 proc. mniej niż mieszkańcy miast – wynika z raportu GUS. Ale coraz więcej przeznaczają na kulturę czy wizytę w restauracji.

 

\"rolnictwo,

 

Ile w portfelu…

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie analizę dotyczącą obszarów wiejskich. Najnowsze dane dotyczą 2014 r. Wynika z nich, że kondycja wiejskich gospodarstw domowych poprawia się. W 2014 r. dochód rozporządzalny (czyli po potrąceniu wszystkich podatków) na jedną osobę w domu na wsi wynosił 1067 zł. To nadal znacznie mniej niż w miastach (o ok. 30 proc.), ale w porównaniu z rokiem 2006 dynamika wzrostu wynosi aż 61,9 proc.

Gospodarstwa rolników, mimo że osiągały wysokie dochody, miały najniższe dochody rozporządzalne przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym (1051 zł) – niższe o 21,6 proc. od średniej krajowej. A to dlatego, że przeciętne gospodarstwo domowe rolników liczyło 3,93 osób, podczas gdy gospodarstwo ogółem – 2,73.

Dochody mieszkańców terenów wiejskich w 2014 r. w głównej mierze składały się z dochodów z pracy najemnej (49,4 proc.). Znaczny odsetek stanowiły również dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (25,5 proc.) oraz dochody z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (9,7 proc.).

Ile się wydaje?

Wydatki ponoszone w przeliczeniu na osobę przez gospodarstwa domowe z obszarów wiejskich były o około 28 proc. niższe niż gospodarstw domowych z miast i wynosiły 874 zł (wobec 601,64 zł w 2006 r.).

Natomiast biorąc pod uwagę grupę społeczno-ekonomiczną odnotowano, że wydatki ponoszone na osobę w gospodarstwach domowych rolników były o 25,9 proc. niższe od przeciętnej dla gospodarstw domowych ogółem. Wynosiły 799 zł (choć nastąpił wzrost w porównaniu z 2006 r.; o 39 proc.).

Spośród wydatków na towary i usługi konsumpcyjne najwięcej przeznaczano na żywność i napoje bezalkoholowe – 244 zł na osobę na wsi (w miastach – 276 zł). Dużym obciążeniem dla gospodarstw domowych były również wydatki na użytkowanie mieszkań i nośniki energii, na które gospodarstwa na wsi przeznaczały 167 zł na osobę (w miastach – 249 zł).

Warto odnotować, że na obszarach wiejskich wystąpił duży wzrost wydatków w grupach: restauracje i hotele (ponad trzykrotny), rekreacja i kultura (o 57,9 proc.) oraz transport (56 proc.). Ale nadal były one około dwukrotnie niższe niż w miastach.

Jak się mieszka?

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wiejskiego wynosiła w 2014 r. 92,25 m kwadratowe, a na jedno mieszkanie przypadało średnio 4,32 izb i 3,35 osób. Mieszkania na wsi w porównaniu z mieszkaniami w miastach były większe powierzchniowo (o 28 m kwadratowych), składały się z większej liczby izb (o 0,75) oraz zamieszkiwane były przez większą liczbę osób (o 0,89). Jednocześnie w mieszkaniach wiejskich na jedną osobę przypadała większa powierzchnia (o 1,48 m kwadratowego) niż w miastach.

W porównaniu z 2006 r. na wsi wzrosła zarówno liczba mieszkań – o 8 proc., powierzchnia użytkowa – o 16,4 proc., jak i liczba izb – o 14 proc. (podobną dynamikę w tych obszarach odnotowano w miastach).

Ponadto na obszarach wiejskich we wszystkich województwach odnotowano w porównaniu z 2006 r. wzrost gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ta ostatnia była ponad dwukrotnie większa). W objętym analizą okresie na wsiach wzrosła również długość sieci gazowej.

Największy udział mieszkań wiejskich posiadających dostęp do wodociągu sieciowego, ustępu, łazienki i centralnego ogrzewania w 2014 r. zaobserwowano w pięciu województwach: opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Najmniejszy udział takich mieszkań mają województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Druga strona medalu…

Ale jest też druga strona medalu. W 2014 r., podobnie jak w 2007 r., zasięg ubóstwa na wsi był zdecydowanie większy niż w miastach. Poniżej ustawowej granicy ubóstwa (kwota, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej) egzystowało na obszarach wiejskich 18,7 proc. osób w gospodarstwach domowych (w miastach – 8 proc.), a poniżej granicy tzw. ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji)  – 11,8 proc. (w miastach – 4,6 proc.).

W odniesieniu do 2007 r. zmniejszył się odsetek ludności żyjącej poniżej ustawowej granicy ubóstwa (o 3,2 p.proc.). Niestety wzrósł natomiast odsetek osób o wydatkach poniżej minimum egzystencji o (1,3 p.proc.).

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

Źródło: Kurier PAP

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,359ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat do 30...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE