GUS: Rośliny sadownicze dobrze przezimowały

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2015/2016 było na ogół dobre – ocenia GUS.
 

Zima 2015/2016 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Niewielkie uszkodzenia zanotowano w młodych nasadzeniach drzew i krzewów owocowych. Silne mrozy występujące w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej, spowodowały natomiast nieco większe uszkodzenia w uprawach truskawek, zwłaszcza na plantacjach założonych w 2015 r.

Z powodu uszkodzeń mrozowych i ubiegłorocznej suszy, wiosną wiele plantacji truskawek było w słabej kondycji, część z nich została nawet zaorana. Mimo tego powierzchnię uprawy truskawek ocenia się na poziomie roku poprzedniego.

 

\"\"


Ubiegłoroczna susza wpłynęła także niekorzystnie na kondycję malin. Rośliny weszły w stan spoczynku znacznie osłabione, zdarzało się, że maliny jesienne zasychały przed końcem owocowania. Ponadto część plantacji została osłabiona przez licznie występującego w ubiegłym sezonie przędziorka chmielowca, którego obecność można zaobserwować również obecnie. 

Wznowienie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek początkowo zapowiadało się bardzo wcześnie, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do jej spowolnienia. Rośliny sadownicze w większości rozpoczęły wiosenną wegetację później niż w roku poprzednim. Chłodny kwiecień opóźnił kwitnienie oraz spowolnił wegetację roślin. Na plantacjach truskawek część upraw została przykryta folią lub włókniną w celu przyspieszenia wzrostu. Kwitnienie truskawek oraz drzew i krzewów owocowych było na ogół obfite i dość długie, jednak w na wielu plantacjach przebiegało w niesprzyjających warunkach. W czasie kwitnienia wiele dni było deszczowych i chłodnych, co utrudniało oblot pszczół i zapylanie. W wielu rejonach, w ostatniej dekadzie kwietnia wystąpiły przymrozki, powodując uszkodzenia kwiatów i zawiązków. Istotne ocieplenie nastąpiło dopiero na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja.

Stan i zaawansowanie wegetacji drzew i krzewów owocowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od rejonu kraju, gatunku i odmiany. Na ogół nie zanotowano jednak istotnych strat. Stan większości plantacji truskawek jest również dobry, pomimo znacznego osłabienia po poprzednim sezonie. Przy sprzyjających warunkach dalszej wegetacji, można spodziewać się dobrych zbiorów tego gatunku owoców. 

Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. Zaopatrzenie w nasiona warzyw, nawozy oraz środki ochrony roślin było przeważnie wystarczające, ograniczeniem w  ich zastosowaniu, tak jak w roku poprzednim, stał się czynnik ekonomiczny oraz wycofanie niektórych środków z rynku. 

Z uwagi na niskie temperatury siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się na ogół w terminie późniejszym w porównaniu do roku ubiegłego. Jedynie w południowo-zachodniej części kraju do siewów przystąpiono nieco wcześniej. Wielu rolników wstrzymało się jednak z siewem oraz wysadzaniem rozsad warzyw do gruntu ze względu na duże wahania temperatur. Warunki podczas siewów i wschodów roślin warzywniczych były bardzo zróżnicowane. W niektórych częściach kraju zanotowano początkowo brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie.  Zapasy wody po zimie były niewielkie z uwagi na ubiegłoroczną suszę i brak opadów śniegu. Późniejsze opady deszczu poprawiły nieco stan uwilgotnienia gleby.

Na wielu plantacjach pierwsze wschody roślin były utrudnione także ze względu na niskie temperatury występujące nocą. W celu przyspieszenia wschodów część warzyw została przykryta włókniną lub niską folią. Tylko w niektórych rejonach zaobserwowano zdecydowanie korzystne warunki dla siewu i rozwoju warzyw oraz ich dość wyrównane wschody. W znacznej części kraju chłody panujące w kwietniu i w maju, zimne noce oraz brak słońca niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw.

Koniec kwietnia i początek maja był na ogół chłodny i suchy, pod koniec pierwszej dekady maja nastąpiło krótkotrwałe ocieplenie, a poprawa warunków wilgotnościowych dopiero w II dekadzie miesiąca. Od końca drugiej dekady maja zarówno warunki wilgotnościowe, jak i pod względem temperatury powietrza poprawiły się.

Obecnie wahania temperatur są znacznie mniejsze. Plonowanie warzyw będzie zależało jednak od przebiegu warunków podczas dalszej wegetacji, na plantacjach, które nie są nawadniane zależeć będą od obfitości opadów w kolejnych miesiącach.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here