GUS: szykują się wysokie zbiory owoców z drzew

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2011/2012 było zróżnicowane – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Silne mrozy występujące od końca stycznia i w lutym spowodowały uszkodzenia na niektórych plantacjach upraw sadowniczych. Straty mrozowe dotyczyły głównie młodych nasadzeń oraz gatunków szczególnie wrażliwych na mróz, takich jak brzoskwinie i morele. Na ogół jednak w uprawach sadowniczych nie zanotowano dużych uszkodzeń. Ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych wiosną nastąpiło nieco później niż w latach przeciętnych.

Kwitnienie roślin sadowniczych było przeważnie obfite, lecz znacznie skrócone (szczególnie u grusz). W niektórych rejonach zanotowano słaby oblot pszczół, będący w większości przypadków wynikiem niesprzyjających warunków pogodowych (wysokie temperatury powietrza i niska wilgotność). Krótki okres kwitnienia i brak pszczół w tym czasie ograniczył zapylanie. Jednak warunki dla zawiązywania owoców były na ogół dobre.

Na wielu plantacjach zaobserwowano obfite zawiązanie pąków kwiatowych (szczególnie w Wielkopolsce, gdzie w poprzednim sezonie owocowanie było bardzo słabe i w związku z tym rośliny sadownicze mogły „odpocząć”).

Wiosennych przymrozków na ogół nie zanotowano. Jedynie w północnej części kraju w wyniku majowych przymrozków uszkodzeniom uległy lokalnie kwiaty wiśni i grusz. Czerwcowy opad nie wpłynął ujemnie na plonowanie owoców z drzew, gdyż na ogół ilość pozostałych zawiązków była wystarczająca, na niektórych plantacjach konieczne było nawet ich przerzedzanie.

Warunki wzrostu owoców na przeważającym obszarze kraju były korzystne i pozwalają prognozować dość wysokie zbiory. Jedynie na terenach dotkniętych silnym gradobiciem, gdzie plantacje drzew owocowych zostały znacznie uszkodzone, plony będą znikome.

Według wstępnego szacunku produkcja owoców z drzew w bieżącym roku wyniesie około 3 mln t i będzie o ponad 4% wyższa od zbiorów uzyskanych w roku 2011, a o blisko 20% większa od średniej produkcji z lat 2006 – 2010.

Przewiduje się, że wyższa od ubiegłorocznej będzie produkcja wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem gruszek, dla których tegoroczne zbiory szacuje się na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego. Obserwuje się duże zróżnicowanie plonowania miedzy poszczególnymi odmianami, szczególnie dla jabłoni i śliw.

Szacuje się, że zbiory jabłek w 2012 r. wyniosą 2,6 mln ton i będą o przeszło 4% wyższe od zbiorów 2011 roku i o blisko 22% wyższe od średniej z lat 2006 – 2010. Ocenia się, że w bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wystąpi duże zróżnicowanie w owocowaniu między odmianami jabłoni. Przewiduje się znacznie słabsze plonowanie odmian Ligol oraz Jonagold i jego sportów, natomiast lepsze plonowanie odmian Szampion oraz Idared.

Według wstępnego szacunku zbiory gruszek w obecnym sezonie mogą być o około 2% niższe w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosą 62 tys. ton.

Tegoroczną produkcję śliwek ocenia się na 102 tys. t, tj. o około 11% więcej niż w roku 2011.
Według szacunku rzeczoznawców GUS zbiory wiśni w bieżącym roku wyniosą około 176 tys. t i będą nieco wyższe od ubiegłorocznych. Tegoroczne zbiory wiśni byłyby znacznie wyższe, gdyby nie występujące w wielu rejonach uszkodzenia owoców spowodowane opadami deszczu i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Produkcję czereśni ocenia się na ponad 41 tys. t, tj. o niespełna 7% więcej od zbiorów roku poprzedniego. Produkcja czereśni w bieżącym roku byłaby wyższa, jednak w końcowej fazie zbiorów, na skutek opadów deszczu, owoce uległy spękaniu i nie wszystkie zostały zebrane.

Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych owoców z drzew wyniosą około 25 tys. t, tj. o blisko 10% więcej niż w roku ubiegłym. W porównaniu z rokiem 2011 przewiduje się jedynie spadek produkcji moreli.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: GUS
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here