GUS: w lutym spadły ceny większości produktów rolnych

W lutym br. w porównaniu ze styczniem odnotowano w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen skupu kukurydzy oraz żywca wieprzowego i drobiowego – poinformował GUS. Najbardziej potaniała pszenica.

 

\"\"

 

W porównaniu z lutym ub. roku odnotowano na obu rynkach wzrost cen większości produktów roślinnych, za wyjątkiem pszenicy oraz cen skupu jęczmienia, a na targowiskach – pszenżyta. Spadły na obu rynkach ceny żywca wieprzowego, jak również ceny skupu: żywca wołowego, drobiu oraz mleka, a na targowiskach ceny prosiąt do dalszego chowu. 

Ceny pszenicy w skupie w lutym 2016 r. spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem do  64,18 zł/dt, tj. o 4 proc., a w odniesieniu do lutego 2015 r. były niższe o 9,2 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,15 zł, tj. mniej o mniej 1,6 proc. niż w styczniu br. i o 0,3 proc. niż w lutym 2015 r.

Za żyto w skupie płacono 55,78 zł/dt, tj. mniej o 1,4 proc. niż w styczniu 2016 r., ale o 7,3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,37 zł/dt i obniżyły się w stosunku do stycznia o 3,5 proc., ale wzrosły w ujęciu rocznym o 3,6 proc.

Ceny jęczmienia w skupie kształtowały się na poziomie o 3,5 proc. niższym niż w styczniu 2016 r.  i wyniosły 61,10 zł/dt, i były o 1,2 proc. niższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,40 zł, tj. mniej o 0,5 proc. niż w styczniu br., ale o 0,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

W lutym 2016 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 60,86 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się  o 1,4 proc., ale wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 6,1 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 64,75 zł/dt i były niższe o 3,3 proc. niż w styczniu  2016 r. i o 0,2 proc. od notowanych w lutym 2015 roku. 

Ceny owsa w skupie w porównaniu ze styczniem 2016 r. obniżyły się o 1,9 proc. (średnio do  55,53 zł/dt), ale wzrosły w odniesieniu do lutego 2015 r. o 16,5  proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,78 zł, tj. mniej o 2,1 proc. niż w styczniu br., ale o 1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

W lutym za ziemniaki w skupie płacono 57,20 zł/dt, natomiast na targowiskach 99,27 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen skupu wyniósł 1,5 proc., a na targowiskach 0,1 proc.. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. ceny ziemniaków były wyższe: w skupie o 30,5 proc., na targowiskach o 43,8 proc.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,10 zł/kg i były wyższe o 3,4 proc. w porównaniu  z poprzednim miesiącem, ale o 7,7 proc. niższe w stosunku do lutego 2015 r. Ceny na targowiskach wyniosły 4,29 zł/kg, tj. były niższe o 2,3 proc. niż w styczniu 2016 r. i o 0,7 proc. w skali roku. Za prosię na chów płacono na targowiskach 139,06 zł/szt., tj. mniej o 2,7 proc. niż przed miesiącem i o 8,4 proc. niż przed rokiem.  W lutym 2016 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta  z 6,4 (w styczniu br.) na 6,9 oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 5,5 na 5,7).

W lutym 2016 r. ceny skupu żywca wołowego (5,96 zł/kg) obniżyły się w stosunku do stycznia  o 2,3 proc., a w skali roku o 2,7 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,67 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4 proc., ale wyższe w ujęciu rocznym o 2,3 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,70 zł/kg, tj. o 1,6 proc. w porównaniu  do poprzedniego miesiąca, ale obniżyły się o 5,1 proc. w skali roku. 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 109,54 zł, tj. mniej o 2 proc. niż przed miesiącem i o 9,3 proc.  niż przed rokiem.  

Analitycy Banku Credit Agricole oceniają, że w kolejnych miesiącach ceny zbóż wzrosną. Będzie to wynikiem sporych strat w przezimowaniu ozimin.

Na poprawę cen mleka przyjdzie jeszcze poczekać. Eksperci przewidują, że trwały wzrost nastąpi dopiero pod koniec tego roku.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Michael Illuchine

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here