Huzar Activ 387 OD -wysoka skuteczność, szybkie działanie

Wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów stwarza duże zagrożenie dla zachwaszczenia i kompensacji niektórych gatunków chwastów oraz pojawianie się nowych, dotychczas nieobecnych na polach. Duża plenność oraz ich szkodliwość stawia rolnika przed koniecznością wyboru skutecznej metody ich zwalczania. Spektrum zwalczanych chwastów przez dany herbicyd, jego skuteczność, łatwość stosowania, selektywność w stosunku do zbóż, dostępność na rynku czy koszt zabiegu na hektar to najistotniejsze kryteria, na których zwykle opieramy swoje decyzje. 

Huzar Activ to kompletny i gotowy herbicyd, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania wiosną chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Huzar Activ jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów, przemieszczając się w roślinie blokuje działanie enzymów i hormonów roślinnych co w efekcie powoduje ich deformacje, wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Krótko po zastosowaniu preparatu chwasty przestają rosnąć i zaczynają żółknąć. Łodygi i liście ulegają zniekształceniu, pojawiają się chlorotyczne plamy i nekrozy. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, gatunku i tempa wzrostu, oraz panujących warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza jakie występują po zabiegu).

Preparat najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Całkowite zniszczenie chwastów następuje po 2 do 5 tygodni.

Huzar Activ można stosować w różnych terminach, co daje rolnikowi możliwość dostosowania go do uwarunkowań pogodowych i organizacyjnych. Najlepszym terminem stosowania preparatu jest wiosna, po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka zbóż. Optymalnym terminem zwalczania chwastów jednoliściennych jest stadium pomiędzy ich drugim liściem a pełnią krzewienia. Chwasty dwuliścienne najlepiej zwalczać w stadium między drugim a szóstym liściem. Zalecana dawka to 1 l/ha, która pozwoli nawet w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz chwasty występujące w większym nasileniu i późniejszej fazie rozwojowej, wykazać wysoką skuteczność w zwalczaniu min. miotły zbożowej, maku polnego, przytuli czepnej, chabra bławatka, jasnot, przetacznika polnego i perskiego.

Huzar Activ zwalcza wszystkie uciążliwe chwasty jedno i dwuliścienne występujące w zbożach ozimych. Skutecznie eliminuje miotłę zbożową zachwaszczającą większość uprawy zbóż ozimych oraz inne gatunki jednoliścienne jak wiechliny czy życice.

 

\"\"    

 

\"\"

 

Kontrola – Polanowo 2013  

 

\"\"

 

Huzar Activ 1 l/ha – Polanowo 2013

W ostatnich trzech latach w doświadczeniach polowych obserwowano skuteczne i stabilne działanie Huzar Activ na miotłę zbożową, należy jednak pamiętać o zjawisku jaki obserwuje się nie tylko w Polsce a dotyczy on powolnego rozwoju obszarów z odporną miotłą zbożową głównie na substancje z grupy ALS. Ograniczenie się tylko do jednej lub dwóch roślin uprawnych i intensywniejsze stosowanie herbicydów o takim samym mechanizmie działania sprzyja rozwojowi chwastów odpornych na działanie herbicydów. Na swojej stronie internetowej www.bayercropscience.pl firma Bayer proponuje pomoc w postaci kalkulatora ryzyka odporności – RESI, który w kilku etapach ustali ryzyko jej wystąpienia na plantacjach w przypadku chwastów z rodziny traw.

Spośród gatunków chwastów dwuliściennych Huzar Activ skutecznie niszczy przytulię czepną, która jest chwastem wyjątkowo agresywnym, powodującym obniżkę plonu nawet przy jednej sztuce na m2. Jednoczesne doskonałe zwalczanie wielu innych dominujących chwastów w tym chabra bławatka pozwala rolnikowi jednym zabiegiem zwalczyć skutecznie chwasty występujące na jego polu. Te właściwości odpowiadają w pełni kryterium dobrego herbicydu o wysokiej skuteczności, szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz umiarkowanym koszcie zabiegu na hektar. 

 

\"\"

 

Huzar Activ łączy w sobie wysoką skuteczność działania i maksymalną wygodę stosowania ponieważ zawiera idealnie współdziałające ze sobą dwie substancje aktywne gwarantujące wysoki poziom efektywności i najszerszy zakres działania. Preparat produkowany jest w płynnej innowacyjnej olejowej formulacji ODesi.

ODesi to nowoczesna formulacja ułatwiająca zatrzymywanie kropel cieczy użytkowej na powierzchni chwastów, a następnie równomiernie rozprowadzana jest po ich powierzchni.

Staranne pokrycie herbicydem gwarantuje lepsze pobieranie substancji aktywnych, co bezpośrednio przekłada się na wyższą skuteczność preparatu. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania a opady deszczy po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka. Huzar Activ jest preparatem bardzo bezpiecznym dla zbóż, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Rozkład herbicydu w okresie wegetacji zapewnia całkowitą swobodę w doborze roślin następczych z burakami i rzepakiem włącznie. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, zboża jare i ziemniaki.

Huzar Activ 387 OD to kompletny herbicyd bez konieczności mieszania z adiuwantami, szybki w działaniu i skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów jedno i dwuliściennych.

 

\"\"
 

 

 

 

 

Tekst i foto: Arkadiusz Stanisławski – Bayer CropScience
Redakcja AgroNews,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here