Ile zbóż w tym roku?

Według opublikowanego przez GUS \’\’Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych\’\’ zbiory zbóż ogółem w kraju w 2010 r. wyniosą ok. 27,3 mln t, tj. o 8,5 proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast o 2 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005 – informują analitycy BGŻ.

Ponadto, eksperci GUS szacują, iż same zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą ok. 25,5 mln t, tj. o 8,9% mniej od uzyskanych w 2009 r., natomiast o 2,9% więcej od średnich zbiorów z okresu 2001-2005. Przy czym produkcja pszenicy oceniana jest na ok. 9,5 mln t (-3,3% r/r), żyta na ok.3,3 mln t (-12,1% r/r), a jęczmienia na ponad 3,5 mln t (-11% r/r). Przeciętne plony zbóż ogółem GUS szacuje w bieżącym sezonie na 32,2 dt/ha, czyli o 7,5% niżej niż w 2009 r.(+ 0,9% od śr. 2001-2005).

Opublikowane przez GUS szacunki są wyższe, aniżeli wstępne oceny tegorocznych zbiorów prezentowane przez zrzeszenia i organizacje producentów i/lub przetwórców zbóż.

Informację tę należy uzupełnić uwagą zawartą w publikacji GUS, iż wg rzeczoznawców jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów jest gorsza od jakości zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.

W ocenie ekspertów na słabszą jakość ziarna zbóż wpłynęło porażenie roślin chorobami grzybowymi spowodowane nawracającymi opadami deszczu, które m.in. uniemożliwiały przeprowadzenie ochrony plantacji, a także powodowały porastanie ziarna pod koniec żniw i zwiększały jego wilgotność.

W ubiegłym tygodniu również Międzynarodowa Rada Zbożowa opublikowała nowe szacunki zbiorów zbóż na świecie w bieżącym sezonie 2010/2011. We wrześniowym raporcie Rada utrzymała szacunki zbiorów (644 mln t) i zapotrzebowania na pszenicę (657 mln t) na dotychczasowym poziomie, jednakże nieznacznie obniżyła prognozy globalnej produkcji kukurydzy (o 5 mln t do 824 mln t), utrzymując dotychczas szacowany poziom zapotrzebowania na to zboże (837 mln t). Oznacza to, iż bilans popytu i podaży kukurydzy w skali globalnej będzie jeszcze bardziej napięty i silniej aniżeli pierwotnie oczekiwano będzie działał w kierunku wzrostu cen tego zboża. Korekta zbiorów kukurydzy dotyczy głównie UE oraz krajów WNP. W przypadku tylko UE Strategie Grains we wrześniowym raporcie obniżyło szacunkowe zbiory kukurydzy do 56 mln ton, głównie ze względu na sytuację we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Polsce. Jednakże obecnie dopiero rozpoczynają się żniwa tego zboża we Wspólnocie (Hiszpania, Włochy, Grecja i Bułgaria) i ich wynik może znacznie obiegać od tych szacunków.

Powyższe informacje przekładają się na oczekiwania uczestników rynków i wzrost cen tego zboża na rynku unijnym. Z drugiej strony można oczekiwać wzrostu konkurencyjności ziarna z Ameryki Południowej i znaczącego zwiększenia się w skali roku importu kukurydzy z tego kierunku do UE w kolejnych miesiącach, co będzie sprzyjać stabilizacji cen na rynku wspólnotowym. Na kształtowanie się cen kukurydzy będzie wpływać również sytuacja na rynku pszenicy i jęczmienia.

Źródło: Polska Federacja Producentów Żywności, www.pfpz.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two − one =