Indyki podrożeją

We wrześniu obniżyły się wyraźnie wylęgi piskląt indyczych – – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Mniejszy był również import i eksport piskląt. Wyliczone na podstawie tych danych wstawienia, były znacznie mniejsze niż w sierpniu i mniejsze niż rok wcześniej. Według danych GUS wylęgi piskląt indyczych wyniosły we wrześniu blisko 1,54 mln szt. To aż o 21% mniej niż miesiąc wcześniej – wylęgi w sierpniu wyniosły 1,94 mln szt.

Zazwyczaj we wrześniu liczba wylęgów jest mniejsza niż w sierpniu, ale w bieżącym roku spadek był wyjątkowo głęboki. Co ważne, wylęgi były o 7% mniejsze niż w analogicznym miesiącu w 2011 roku.

Jest to drugi po sierpniu miesiąc spadku wstawień w relacji rocznej. Według wstępnych danych o handlu zagranicznym, import piskląt w analizowanym miesiącu wyniósł blisko 860 tys. szt. i był o 130 tys. szt. mniejszy niż miesiąc wcześniej. W tym samym czasie eksport wyniósł blisko 170 tys. szt. i był o 160 tys. szt. mniejszy niż w sierpniu. Bilans handlu zagranicznego wyniósł więc 690 tys. szt.

W oparciu o powyższe dane można wyciągnąć wniosek, że wstawienia piskląt mogły wynieść we wrześniu około 2,23 mln szt. Jeśli dane te potwierdzą się, byłaby to najniższa liczba wstawień od kwietnia 2011 roku.

Jest to jednocześnie o 15% mniej niż w sierpniu br. i o 9% mniej niż we wrześniu 2011 roku. Dane te oznaczają, że w perspektywie dwóch-trzech miesięcy powinniśmy zobaczyć początek spadku podaży żywca rzeźnego na tym rynku.

Przyniesie on długo wyczekiwany przez producentów żywca i zintegrowane pionowo zakłady ubojowe wzrost cen indyków. Dziś sytuacja producentów jest trudna. W odróżnieniu od producentów innych ważnych gatunków żywca, przez większość 2012 r. producenci indyków obserwowali spadki uzyskiwanych przez siebie cen. Pomiędzy styczniem a wrześniem przeciętna cena indyków (średnia ważona cen indorów i indyczek) spadła o 9%. Jednocześnie w tym samym czasie bardzo wyraźnie rosły koszty produkcji. Przeciętna cena pełnoporcjowej mieszanki paszowej dla indyków (wg danych MRiRW) wzrosła o 17%. W rezultacie we wrześniu za kilogram indyków można było kupić 3,18 kg paszy, podczas gdy w grudniu 2011 r. 4,16 kg.

Szerszy kontekst zmian na tym rynku jest taki, ˙ze dostosowanie produkcji do niższego poziomu było konieczne. Biorąc pod uwagę stosunkowo duże zapotrzebowanie indyków na paszę (wyrażone współczynnikiem konwersji paszy), przy bardzo wysokich światowych i polskich cenach zbóż i śrut roślin oleistych, spadek produkcji wydaje się naturalną reakcją rynku. W następnym kroku wzrosną ceny żywca i mięsa. Jaki poziom cen będzie w stanie zaakceptować rynek, zobaczymy prawdopodobnie w pierwszej połowie 2013 roku. Ta wyższa cena powinna zachęcić część producentów do ponownego zwiększenia produkcji, jednak nie do takiego poziomu jak wcześniej.

Nowy punkt równowagi długoterminowej dla rynku będzie oznaczał wyższe ceny i niższy poziom produkcji. Pewne zakłócenia dla tego scenariusza mogą wynikać ze zmian kursów walut. Generalnie im słabszy będzie złoty wobec euro, tym wyższy będzie poziom produkcji i cen.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here