Innowacje w produkcji zwierzęcej. Znamy już program Krajowego Forum Nauka-Praktyce

W ramach dorocznego 66. Zjazdu Europejskiej Federacji Zootechnicznej, który w tym roku odbywać się będzie w Warszawie w dniach 31.08-04.09.2015, przewidziane są także obrady Krajowego Forum Nauka-Praktyce.

 

\"\"

W ramach dorocznego 66. Zjazdu Europejskiej Federacji Zootechnicznej, który w tym roku odbywać się będzie w Warszawie w dniach 31.08-04.09.2015, przewidziane są także obrady Krajowego Forum Nauka-Praktyce.

Obrady Forum odbędą się w piątek 4 września 2015 r., w godz. 8.30 – 18.00, w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (Warszawa, ul. Ciszewskiego 8) i przeznaczone są przede wszystkim dla polskiego środowiska zootechnicznego. Referaty wygłoszą i dyskusję poprowadzą goście z Polski i ze świata, zaproszeni przez Polski Komitet Naukowy Zjazdu i przez EAAP. Obrady Forum będą tłumaczone symultanicznie na polski i angielski.

PROGRAM:
8.30-12.30 Monitoring jako pomoc w zarządzaniu stadami bydła i trzody chlewnej
Prowadzący dyskusję: Zygmunt Maciej Kowalski

  • Monitoring prawidłowości żywienia krów mlecznych w okresie przejściowym – Zygmunt Maciej Kowalski, Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Monitoring dobrostanu i zdrowia krów mlecznych – Christopher Harold Knight, Institute of Veterinary Clinical and Animal Sciences, University of Copenhagen, Denmark
  • Afrykańska gorączka świń w Europie – monitoring i kontrola rozprzestrzeniania się – Zygmunt Pejsak, Instytut Weterynarii w Puławach
  • Monitoring chorób endemicznych w stadach trzody chlewnej – Dominiek Maes, Ghent University, Belgia

14.00-18.00 Selekcja genomowa w praktyce
Prowadzący dyskusję: Ignacy Misztal

  • Wstęp do selekcji genomowej: aktualny stan wiedzy, koszty i korzyści, trudności w zastosowaniach komercyjnych – Ignacy Misztal, University of Georgia, USA
  • Selekcja genomowa w praktyce – Tom Lawlor, Holstein Association USA, Brattleboro, VT, USA
  • Nauka płynąca z wdrażania w praktyce oceny genomowej u różnych gatunków zwierząt domowych – Daniela Lourenco, University of Georgia, USA
  • Aktualny stan selekcji genomowej w polskiej hodowli bydła mlecznego – Marcin Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opłata rejestracyjna, która pokrywa koszty udziału w obradach, materiałów konferencyjnych i obiadu, wynosi 120 PLN. Wszyscy zainteresowani udziałem w obradach Forum mogą się rejestrować przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego na 66. Zjazd EAAP, dostępnego po polsku na stronie internetowej http://eaap2015.syskonf.pl/registration_form

Jako RODZAJ UCZESTNICTWA zaznaczyć należy opcję „Uczestnik TYLKO Krajowego Forum Nauka-Praktyce (120 PLN)”.
W razie problemów z rejestracją należy skontaktować się z p. Agnieszką Bryk (tel. +48 12 42 27 600).

Równolegle do obrad Krajowego Forum Nauka-Praktyce, w dniach 3 i 4 września odbywać się będzie także Wystawa Zjazdu EAAP zatytułowana tak samo jak cały Zjazd „Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”.

Wszystkich, którzy zechcą się podzielić się wiedzą nt. wdrażania do praktyki nowatorskich idei zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Więcej informacji na jej temat dostępnych jest na stronie

http://eaap2015.syskonf.pl/exhibition

Zgłoszenia do udziału w Wystawie przyjmuje Sekretariat Zjazdu: Tel: +48 12 42 27 600Fax +48 12 42 13 857
E-mail: eaap2015@symposium.pl
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bryk
Więcej informacji na temat 66. Zjazdu EAAP dostępna jest na stronie

www.eaap2015.org

 

Redakcja AgroNews objęła patronat medialny nad Zjazdem.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here